Uporaba upravljanja pogledom

Izoštravanjem možete upravljati gledajući točke AF-a kako biste ih odabrali pri snimanju pomoću tražila (upravljanje s pomoću pogleda).

Postupak registriranja karakteristika vašeg vidnog polja za precizno otkrivanje kretnji oka fotoaparatom pri snimanju pomoću tražila naziva se kalibracija. Kalibracija omogućuje veću točnost upravljanja pogledom.

Oprez

 • Upravljanje pogledom dostupno je samo pri fotografiranju.

Izvođenje kalibracije

Nakon podešavanja tražila () izvršite kalibraciju pod istim uvjetima kao i pri snimanju (na primjer sa ili bez naočala ili kontaktnih leća).

Tijekom kalibracije držite oko u blizini tražila.

 1. Odaberite [Podešavanje: Eye control / Podešavanje: Upravljanja pogledom].

 2. Odaberite [Calibration (CAL) / Kalibracija (CAL)].

  • Rezultati kalibracije (podaci o kalibraciji) spremaju se na trenutačni broj [CAL no. / KAL. br.].
 3. Odaberite [Start/Početak].

 4. Pogledajte kroz tražilo.

  • Držeći fotoaparat vodoravno, gledajte kroz tražilo tako da četiri kuta zaslona izgledaju ravnomjerno razmaknuti.
  • Pritisnite tipku M-Fn.
 5. Pokrenite kalibraciju.

  • Pogledajte prikazani indikator i pritisnite tipku M-Fn.
  • Gledajte u indikator bez treptanja sve dok ne nestane.
  • Ovaj se postupak ponavlja za indikatore na pet položaja (središte, desno, lijevo, gore i dolje).
 6. Izvršite kalibraciju za snimanje s fotoaparatom u okomitom položaju.

  • Za veću točnost upravljanja pogledom odaberite [Refine/Poboljšanje] i izvedite kalibraciju za snimanje s fotoaparatom u okomitom položaju.
  • Držeći fotoaparat okomito, gledajte kroz tražilo tako da četiri kuta zaslona izgledaju ravnomjerno razmaknuti, a zatim ponovite 5. korak.
  • Ako ćete snimati i okomito s hvatištem fotoaparata okrenutim u drugom smjeru, izvršite kalibraciju držeći fotoaparat u tom smjeru.
  • Kako biste dovršili kalibraciju nakon izvođenja kalibracije samo za vodoravno snimanje, prijeđite na korak 7.
 7. Izađite iz kalibracije.

  • Odaberite [Exit/Izlaz]. Rezultati kalibracije (podaci o kalibraciji) spremaju se pod kalibracijskim brojem prikazanim u koraku 2.
  • Nakon kalibracije pogledajte kroz tražilo i uvjerite se da se pokazivač pomiče na odgovarajući način. Ako vam se čini da pokazivač ne prati vaš pogled, ponovite kalibraciju.

Dodavanje kalibracijskih podataka

Kako biste registrirali kalibracijske podatke za druge korisnike ili očna pomagala, odaberite dostupan broj za dodjelu podataka iz brojeva označenih s [Ikona dostupnog broja] na zaslonu [CAL no. / KAL. br..], a zatim izvedite kalibraciju.

Uporaba upravljanja pogledom za AF

Oprez

 • Upravljanje pogledom uvijek upotrebljavajte s istim stanjem očnih pomagala kao i pri kalibraciji (na primjer sa ili bez naočala ili kontaktnih leća).

Postavke izbornika

 1. Odaberite [Podešavanje: Eye control / Podešavanje: Upravljanja pogledom].

 2. Odaberite [Eye control / Upravljanja pogledom].

 3. Odaberite [On/Uklj.].

  • Možete omogućiti prebacivanje između [Eye control / Upravljanje pogledom] [Enable/Omogućeno] i [Disable/Onemogućeno] s izbornika za brzo upravljanje prilagođavanjem izbornika za brzo upravljanje ().
 4. Odaberite [CAL no. / CAL br.].

  • Odaberite kalibracijski broj koji odgovara vašim uvjetima očnih pomagala (na primjer sa ili bez naočala).
 5. Odaberite kalibracijske podatke koje ćete koristiti.

  • Pritisnite SET.

Postupci pri snimanju s tražilom

 1. Pogledajte objekt.

  • Kada gledate kroz tražilo, prikazuje se pokazivač (1).
  • Sa [Automatsko izoštravanje: Subject tracking / Automatsko izoštravanje: Praćenje objekata] podešenim na [Automatsko izoštravanje], prikazuje se i okvir za praćenje [] (2) kada fotoaparat otkrije objekte.
  • Pogledajte dio koje želite izoštriti. Za izoštravanje na položaj okvira za praćenje, pogledajte okvir za praćenje.
  • Pokazivač se može prestati pomicati ako fotoaparat ne može pratiti kretanje vašeg oka. U tom slučaju odmaknite fotoaparat od lica na trenutak, a zatim ponovno pogledajte kroz tražilo tako da četiri kuta zaslona izgledaju ravnomjerno razmaknuti.
 2. Potvrdite objekt kako bi počelo izoštravanje.

  • Pritiskanjem okidača dopola potvrđujete fokus na objektu.
  • S opcijom [Automatsko izoštravanje: AF area / Automatsko izoštravanje: Područje autofokusa] podešenom na [Whole area AF / AF za cijelo područje], fotoaparat izoštrava u području blizu pokazivača.

   Kad je područje AF-a podešeno na opciju različitu od [Whole area AF / AF za cijelo područje], fotoaparat izoštrava nakon pomicanja područja AF-a na položaj pokazivača.

  • Kad je [Automatsko izoštravanje: AF operation / Automatsko izoštravanje: Postupak autofokusa] podešen na [Servo AF], aktivna točka AF-a postaje plava (3). Fotoaparat nastavlja pratiti i izoštravati potvrđeni objekt dok okidač držite pritisnutim dopola. Za prestanak praćenja potvrđenih objekata pritisnite tipku M-Fn 2.
  • Kad je [Automatsko izoštravanje: AF operation / Automatsko izoštravanje: Postupak autofokusa] podešen na [One-Shot AF / AF za jednu snimku], aktivna točka AF-a postaje zelena. Pritiskanjem okidača dopola izoštravanje se podešava na trenutačni položaj.
  • Pritisnite okidač dokraja za snimanje.

Oprez

 • Ako se točka AF-a ne pomakne nakon potvrde objekta na položaj koji ste odredili, držite fotoaparat dalje od lica, a zatim ponovno pogledajte kroz tražilo ili ponovno izvedite kalibraciju.

Napomena

 • Potvrdu objekta za upravljanje pogledom ([Move AF point by eye control / Premještanjei točke AF-a pogledom]) i aktiviranje AF-a ([Metering and AF start / Mjerenje i početak AF-a]) možete dodijeliti različitim tipkama u [Prilagođene funkcije: Customize buttons / Prilagođene funkcije: Prilagodba tipaka].
 • Kad je [Automatsko izoštravanje: AF area / Automatsko izoštravanje: Područje AF-a] podešeno na [Whole area AF / AF za cijelo područje], fotoaparat nastavlja pratiti i izoštravati potvrđene objekte čak i kad otpustite okidač nakon što ste ga pritisnuli dopola. Za prestanak praćenja potvrđenih objekata pritisnite tipku M-Fn 2.

Prikaz pomoći pri izoštravanju putem upravljanja pogledom

Podešavanjem opcije [Automatsko izoštravanje: Focus guide / Automatsko izoštravanje: Pomoć pri izoštravanju] na [On/Uklj.], možete s pomoću upravljanja pogledom prikazati pomoć pri izoštravanju tijekom ručnog izoštravanja.

 1. Pogledajte objekt.

  • Pogledajte objekt koji želite izoštriti.
 2. Pritisnite okidač dopola.

  • Pomoć za izoštravanje (1) prikazuje se tamo gdje gledate.
  • Za pojedinosti o uporabi pomoći za izoštravanje tijekom izoštravanja pogledajte Pomoć pri izoštravanju.

Napomena

 • Sa [Automatsko izoštravanje: Subject tracking / Automatsko izoštravanje: Praćenje objekata] podešenim na [On/Uklj.], prikazuje se i okvir za praćenje [] (2) kada fotoaparat otkrije objekte.

Opće mjere opreza pri upravljanju pogledom

 • Kada će upravljanje pogledom upotrebljavati više osoba na istom fotoaparatu, svaka osoba treba odabrati drugi broj kalibracije i izvršiti kalibraciju. Isto tako, kada će ista osoba upotrebljavati upravljanje pogledom sa i bez naočala ili kontaktnih leća, treba odabrati drugi broj kalibracije i izvršiti kalibraciju za svaku situaciju.
 • Pri uporabi okulara ER-h ili opcionalnog okulara ER-hE, odaberite drugi broj kalibracije i izvedite kalibraciju.
 • Čvrsto držite okular uz lice kako biste blokirali sunčevu ili drugu svjetlost i držite oko mirnim, a da četiri kuta zaslona izgledaju ravnomjerno razmaknuti.
 • Kalibracija ili upravljanje pogledom možda neće biti mogući u sljedećim slučajevima.

  • Pri nošenju tvrdih kontaktnih leća
  • Pri nošenju kontaktnih leća u boji
  • Pri nošenju posebnih naočala, primjerice s blokadom infracrvenih zraka, zrcalnih, bifokalnih ili sunčanih naočala
  • Pri nošenju maske
  • Kad vam je oko predaleko od tražila
  • Kad vam je oko preblizu tražila
  • Kad je oko previše neporavnato s tražilom
  • Kad su tražilo ili naočale zaprljani
  • Kad je tražilo zamagljeno
  • Kada vaše kontaktne leće nisu u potpunosti u kontaktu s vašim očima
  • Kad sunčeva svjetlost sjaji izravno u tražilo
 • Manja odzivnost zaslona tražila pri slabom osvjetljenju može otežati upotrebu upravljanja pogledom.

Poboljšanje točnosti upravljanja pogledom

Fotoaparat može saznati o karakteristikama oka iz kalibracijskih podataka koje prikuplja.

 • Točnost upravljanja pogledom može se poboljšati ponavljanjem kalibracije pod različitim razinama svjetline (npr. u zatvorenom, na otvorenom, danju i noću) za isti kalibracijski broj.
 • Kako biste upravljanje pogledom mogli upotrebljavati u svakoj orijentaciji fotoaparata, ponovite kalibraciju za isti kalibracijski broj držeći fotoaparatom vodoravno i okomito, s hvatištem gore i dolje.
 • Prilikom izvođenja kalibracije ili upravljanja pogledom imajte na umu sljedeće savjete.

  • Pogledajte u tražilo tako da četiri kuta zaslona izgledaju ravnomjerno razmaknuti.
  • Pogledajte objekt.
  • Izbjegavajte žmirkanje.
  • Izbjegavajte treptanje.
  • Tijekom kalibracije gledajte kroz tražilo kao i pri snimanju.
  • Ako koristite naočale, nosite ih pravilno.
  • Prilikom kalibracije na otvorenom spriječite ulazak sunčeve svjetlosti u tražilo.
  • Upotrebljavajte okular ER-hE (prodaje se zasebno, )
  • Blokirajte sunčevu svjetlost, koliko je to moguće, držeći lice blizu tražila.
  • Ako je teško pravilno izvršiti kalibraciju ili upravljanje pogledom, pokušajte držati oba oka otvorena dok gledate kroz tražilo.

Ako se upravljanje pogledom čini netočnim

 • Upravljanje pogledom može biti manje točno ako vam je oko izvan centra, u odnosu na tražilo. Prilagodite način držanja fotoaparata uz lice tako da četiri kuta zaslona izgledaju ravnomjerno razmaknuti.
 • Upravljanje pogledom može biti manje precizno ako fotoaparat tijekom kalibracije usmjerite prema dolje. Prilikom kalibracije držite fotoaparat ravno.

Konfiguriranje prikaza pokazivača

Možete konfigurirati prikaz pokazivača, uključujući je li pokazivač vidljiv ili ne.

 • Pointer display / Prikaz pokazivača

  Vidljivost pokazivača možete podesiti na [On/Uklj.], [Shtg standby / Pripravno stanje snimanja] ili [Off/Isklj.].

  • Odaberite [Shtg standby / Pripravno stanje snimanja] kako bi pokazivač ostao vidljiv od početka gledanja kroz tražilo do trenutka kada potvrdite objekt za izoštravanje s pomoću upravljanja pogledom.
  • Ovisno o stanju fotoaparata, pokazivač se možda neće uvijek prikazati.
  • Podesite li u načinu izoštravanja [MF / Ručno izoštravanje] opciju [Automatsko izoštravanje: Focus guide / Automatsko izoštravanje: Pomoć pri izoštravanju] na [On/Uklj.], pokazivač postaje vidljiv.
 • Sensitivity/Osjetljivost

  Možete podesiti kolika će biti osjetljivost pokazivača kao odgovor na kretanje oka.

  • Podesite prema pozitivnom kraju kako bi pokazivač reagirao čak i na blage pokrete očiju.
  • Podesite prema negativnom kraju kako bi pokazivač bio manje osjetljiv.
 • Color/Boja

  Odaberite [Orange/Narančasta], [Purple/Ljubičasta] ili [White/Bijela] kao boju pokazivača.

 • Display size / Veličina prikaza

  Odaberite [Standard/Standardna] ili [Small/Mala] kao veličinu prikaza pokazivača.

 • Display format / Format prikaza

  Odaberite [Dvostruki krug] ili [Končanica] kao stil prikaza pokazivača.

Upravljanje kalibracijskim podacima

Unos naziva

Možete unijeti nazive za identifikaciju kalibracijskih podataka.

 1. Odaberite broj za kalibracijske podatke.

  • Odaberite broj i pritisnite tipku INFO.
 2. Unesite tekst.

  • Kotačićem Kotačić za brzo upravljanje 1 ili Kotačić za brzo upravljanje 2 ili kontrolerom Višenamjenski kontroler odaberite znak, zatim pritisnite SET za njegov unos.
  • Odabirom [Način unosa] možete promijeniti način unosa.
  • Za brisanje pojedinačnih znakova odaberite [Izbrišite] ili pritisnite tipku Brisanje.
  • Kada završite s unosom teksta, pritisnite tipku MENU i odaberite [OK].

Spremanje i učitavanje kalibracijskih podataka

Registrirani kalibracijski podaci mogu se spremiti na karticu. Kalibracijske podatke također možete učitati s kartice kako biste ih koristili.

 1. Odaberite [Calibration (CAL) / Kalibracija (CAL)].

 2. Odaberite [Save/load (card) / Spremanje/učitavanje (kartica)].

 3. Odaberite [Save to card / Spremanje na karticu].

  • Odaberite [Save to card / Spremanje na karticu] za spremanje svih kalibracijskih podataka s fotoaparata na karticu.
  • Odaberite [Load from card / Učitavanje s kartice] za zamjenu kalibracijskih podataka na fotoaparatu kalibracijskim podacima s kartice.

Brisanje kalibracijskih podataka

Upravljanje pogledom manje je točno ako se isti kalibracijski broj rabi za kalibraciju s različitim uvjetima nošenja očnih pomagala (kao što su sa ili bez naočala ili kontaktnih leća) ili za više korisnika. U tom slučaju izbrišite kalibracijske podatke i ponovno izvršite kalibraciju.

 1. Odaberite [Calibration (CAL) / Kalibracija (CAL)].

 2. Odaberite [Delete/Brisanje].

 3. Izbrišite kalibracijske podatke.

  • Odaberite podatke za brisanje i pritisnite SET.
  • Za brisanje svih kalibracijskih podataka odaberite [Delete all / Brisanje svega] i pritisnite SET.
  • Nakon što odaberete [OK] na zaslonu za potvrdu, podaci se brišu.