Povezivanje s računalom putem Wi-Fia

U ovom se odjeljku opisuje kako fotoaparat povezati s računalom putem Wi-Fia i kako na fotoaparatu izvoditi postupke softverom za EOS ili drugim namjenskim softverom. Prije podešavanja Wi-Fi veze instalirajte na računalo najnoviju verziju softvera.

Upute za postupke na računalu potražite u korisničkom priručniku za računalo.

Upravljanje fotoaparatom s pomoću softvera EOS Utility

Programom EOS Utility (softver za EOS) možete importirati snimke s fotoaparata, upravljati fotoaparatom i izvoditi druge postupke.

Koraci na fotoaparatu (1)

 1. Odaberite [Mogućnosti bežičnog povezivanja: Wi-Fi/Bluetooth connection / Mogućnosti bežičnog povezivanja: Wi-Fi/Bluetooth povezivanje].

 2. Odaberite [RačunaloRemote control (EOS Utility) / RačunaloDaljinsko upravljanje (EOS Utility)].

  • Ako je prikazana povijest (), promijenite izbornik kotačićem Kotačić Quick Control ili Višenamjenski kontroler, prema potrebi.
 3. Odaberite [Add a device to connect to / Dodavanje uređaja za povezivanje].

 4. Provjerite SSID (naziv mreže) i zaporku.

  • Provjerite SSID (1) i zaporku (2) prikazane na zaslonu fotoaparata.

Koraci na računalu (1)

 1. Odaberite SSID, zatim unesite zaporku.

  Zaslon računala (primjer)

Koraci na fotoaparatu (2)

 1. Odaberite [OK].

  • Pojavi se sljedeća poruka. "******" predstavlja zadnjih šest znamenaka MAC adrese fotoaparata koji spajate.

Koraci na računalu (2)

 1. Otvorite EOS Utility.

 2. U EOS Utilityju kliknite na [Pairing over Wi-Fi/LAN / Uparivanje putem Wi-Fi/LAN veze].

  • Kad se prikaže poruka u vezi s vatrozidom, odaberite [Yes/Da].
 3. Kliknite na [Connect/Povezivanje].

  • Odaberite fotoaparat za povezivanje, zatim kliknite na [Connect/Povezivanje].

Koraci na fotoaparatu (3)

 1. Uspostavite Wi-Fi vezu.

  • Odaberite [OK].

Izbornik [Pametni telefonWi-Fi on / Pametni telefonWi-Fi uključen]

 • Disconnect,exit / Ospajanje, izlazak

  • Prekida Wi-Fi vezu.
 • Confirm set. / Provjera postavki

  • Možete provjeriti postavke.
 • Error details / Detalji pogreške

  • Kada dođe do greške u Wi-Fi vezi, možete provjeriti pojedinosti o grešci.

Wi-Fi povezivanje s računalom je sada dovršeno.

Oprez

 • Ako se tijekom daljinskog snimanja videozapisa prekine Wi-Fi veza, dogodit će se sljedeće:

  • Nastavit će se snimanje videozapisa koje je u tijeku u načinu za snimanje videozapisa.
  • Prekinut će se snimanje videozapisa koje je u tijeku u modu snimanja fotografija.
 • Fotoaparat ne možete upotrebljavati za snimanje u modu za fotografije kad je u aplikaciji EOS Utility podešen na snimanje videozapisa.
 • Ako je uspostavljena Wi-Fi veza prema EOS Utilityju, neke funkcije nisu dostupne.
 • Pri daljinskom snimanju, brzina automatskog izoštravanja može se smanjiti.
 • Ovisno o statusu komunikacije, prikaz slike ili okidanje mogu se odvijati sporije no obično.
 • Pri Remote Live View snimanju prijenos slikovnih podataka bit će sporiji nego putem spojnoga kabela. Stoga se kretanje pokretnih objekata ne može se prikazati sasvim fluidno.