Konverzija HEIF-a u JPEG

HEIF slike snimljene u HDR snimanju možete konvertirati i spremiti kao JPEG slike.

 1. Odaberite [Reprodukcija: HEIF→JPEG conversion / Reprodukcija: Konverzija HEIF→JPEG].

 2. Odaberite snimku.

  • Okrenite kotačić Kotačić Quick Control za odabir HEIF slike koju ćete konvertirati u JPEG.
  • Pritisnite tipku Brzo upravljanje / podešavanje za pretvaranje u JPEG.
 3. Spremite.

  • Odaberite [OK] za spremanje JPEG slike.

   • Označite odredišnu mapu i broj datoteke snimke, zatim odaberite [OK].
   • Za konverziju druge snimke ponovite korake 2 i 3.

Napomena

 • Ako usporedite izvorne i konvertirane slike, neke scene mogu nakon konverzije izgledati drugačije.
 • Konverzija nije dostupna za izrezane snimke ili za slike izdvojene iz 4K videozapisa.