Postavke za fotoknjigu

Možete odabrati do 998 za ispis u fotoknjigu. Kad za importiranje snimaka na računalo koristite EOS Utility (EOS softver), odabrane snimke će se kopirati u namjensku mapu. Ova je funkcija korisna za naručivanje fotoknjiga preko interneta.

Podešavanje pojedinačnih snimaka

 1. Odaberite [Reprodukcija: Photobook Set-up / Reprodukcija: Postavke za fotoknjigu].

 2. Odaberite [Select images / Odabir snimaka].

 3. Odaberite sliku za fotoknjigu.

  • Koristite kotačić Kotačić Quick Control za odabir slike za fotoknjigu i zatim pritisnite tipku Brzo upravljanje / podešavanje.
  • Za odabir sljedećih snimaka za fotoknjigu ponovite korak 3.

Podešavanje raspona snimaka za fotoknjigu

Dok gledate snimke u indeksnom prikazu, možete odjednom odrediti raspon (od početne do krajnje točke) za snimke koje želite odabrati za fotoknjigu.

 1. Odaberite [Multiple/Više].

  • Odaberite [Multiple/Više] u [Reprodukcija: Photobook Set-up / Reprodukcija: Postavke za fotoknjigu].
 2. Odaberite [Select range / Odabir raspona].

 3. Odredite raspon snimaka.

  • Odaberite prvu snimku (početna točka).
  • Zatim odaberite posljednju snimku (završna točka).

   Svim snimkama u rasponu između prve i posljednje pridijelit će se oznaka [Kvačica].

Odabir svih snimaka u mapi ili na kartici

Za Photobook možete odjednom podesiti sve snimke u mapi ili na kartici.

Kada u opciji [Multiple/Višestruko] za [Reprodukcija: Photobook Set-up / Reprodukcija: Postavke za fotoknjigu] odaberete [All images in folder / Sve snimke u mapi] ili [All images on card / Sve snimke na kartici], sve snimke u mapi ili na kartici određene su za fotoknjigu.

Za brisanje svojih odabira odaberite [Clear all in folder / Ukloni sve iz mape] ili [Clear all on card / Ukloni sve s kartice].

Ako su podešeni kriteriji pretrage opcijom [Reprodukcija: Set image search conditions / Reprodukcija: Podešavanje kriterija za pretraživanje snimaka] () i odaberete [Multiple/Više], prikaz će se promijeniti u [All found images / Sve pronađene snimke] i [Clear all found images / Brisanje svih pronađenih snimaka].

[All found images / Sve pronađene snimke]: Sve snimke filtrirane u kriterijima pretraživanja određene su za fotoknjigu.

[Clear all found images / Brisanje svih pronađenih snimaka]: Briše oznaku za fotoknjigu sa svih filtriranih snimaka.

Oprez

 • Za fotoknjige ne možete odabrati RAW/HEIF slike i videozapise. RAW/HEIF slike ili videozapise nije moguće odrediti za fotoknjige čak ni određivanjem svih snimaka putem opcije [Multiple/Više].
 • Ovaj fotoaparat ne upotrebljavajte za konfiguriranje postavki fotoknjige za snimke s postavkama fotoknjige podešenim na drugom fotoaparatu. Sve postavke za fotoknjigu možda će se nenamjerno izbrisati.