Uvećani prikaz snimaka

Prikaz snimaka možete povećavati.

 1. Povećajte sliku.

  • Pritisnite tipku Magnify or reduce / Povećanje/smanjenje.
  • Pojavit će se povećani prikaz. Položaj povećanog područja (1) prikazan je u donjem desnom kutu zaslona, zajedno s [Glavni kotačićMagnify or reduce / Povećanje/smanjenje].
  • Za povećavanje slike okrenite kotačić Glavni kotačić udesno.
  • Za smanjivanje povećanja okrenite kotačić Glavni kotačić ulijevo. Za indeksni prikaz () nastavite okretati kotačić.
  • Za brisanje tekuće snimke odaberite [Erase images / Brisanje snimaka] ()
 2. Pomičite povećanu sliku.

  • Tipkom Višenamjenski kontroler možete pomicati po povećanoj slici.
  • Za izlazak iz povećanog prikaza pritisnite tipku Magnify or reduce / Povećanje/smanjenje ili MENU.

Napomena

 • Za prebacivanje na druge snimke uz održavanje uvećanog prikaza okrenite kotačić Kotačić Quick Control.
 • Povećavanje nije dostupno za videozapise.

Podešavanje početnog faktora povećanja

Možete podesiti početni faktor povećanja.

 1. Odaberite [Reprodukcija: Magnification / Reprodukcija: Povećavanje].

 2. Odaberite [Magnificatn (apx) / Povećavanje (približno)].

 3. Odaberite opciju.

  • 1×, 2×, 4×, 8×, 10×

   Povećani prikaz započinje odabranim faktorom povećanja.

  • Actual size / Stvarna veličina

   Prikazat će se pribl. 100 % piksela snimljene slike.

  • Same as last / Isto kao i prošli put

   Povećanje će se nastaviti od istog faktora kakav je bio zadnji put kad ste izišli iz povećanog prikaza tipkom Reprodukcija ili Magnify or reduce / Povećanje/smanjenje.

Podešavanje početnog položaja povećanja

Možete podesiti početni položaj povećanja.

 1. Odaberite [Reprodukcija: Magnification / Reprodukcija: Povećavanje].

 2. Select [Magnified position / Položaj povećanog dijela].

 3. Odaberite opciju.

  • From center / Iz središta

   Povećani prikaz počinje od središta zaslona.

  • From focus pt / Od točke izoštravanja

   Povećani prikaz počinje iz izoštrene točke autofokusa. Ako je snimljena fotografija ručno izoštrena, povećani prikaz počinje od središta zaslona.

Povećanje za sljedeće snimke

Možete odrediti želite li zadržati isti položaj za povećani prikaz ili koristiti položaj podešen pod [Magnified position / Položaj povećanog dijela] prilikom prikazivanja sljedećih snimaka.

 1. Odaberite [Reprodukcija: Magnification / Reprodukcija: Povećavanje].

 2. Odaberite [Maintain position / Zadržavanje položaja].

 3. Odaberite opciju.

  • Enable/Omogućeno

   Prilikom prikazivanja sljedećih snimaka u povećanom prikazu održava se trenutačni povećani položaj.

  • Disable/Onemogućeno

   Prilikom prikazivanja sljedećih snimaka u povećanom prikazu upotrebljava se položaj podešen u [Magnified position / Položaj povećanog dijela].