Snimanje s intervalnim timerom

Pomoću intervalnog timera možete podesiti interval snimanja i broj snimaka, tako da fotoaparat ponavlja pojedinačne snimke u skladu s vašim intervalom sve dok se ne snimi određeni broj snimaka.

 1. Odaberite [Fotografiranje: Interval timer / Fotografiranje: Interval timer].

 2. Odaberite [Enable/Omogućeno].

  • Odaberite [Enable/Omogućeno], zatim pritisnite tipku INFO.
 3. Podesite vremenski razmak snimanja i broj snimaka.

  • Odaberite opciju koju želite podesiti (sati : minute : sekunde / broj snimaka).
  • Pritisnite tipku Brzo upravljanje / podešavanje za prikaz [Prilagođavanje].
  • Podesite vrijednost i zatim pritisnite tipku Brzo upravljanje / podešavanje. (Vraća se na [Odabir].)
  • Interval / Vremenski razmak

   Podesivo u rasponu od [00:00:01] – [99:59:59].

  • No. of shots / Broj snimaka

   Podesivo u rasponu [01] – [99]. Da bi intervalni timer ostao aktivan na neodređeno vrijeme sve dok ga ne zaustavite, podesite na [00].

 4. Odaberite [OK].

  • Postavke intervalnog timera će se prikazivati u izborniku.

   (1) Interval

   (2) Broj snimaka

 5. Snimajte.

  • Snimi se prva slika i dalje se fotografira prema podešenom intervalu timera.
  • Pri snimanju s intervalnim timerom treperit će [Interval timer / Intervalni timer].
  • Nakon što se snimi podešeni broj snimaka, snimanje s intervalnim timerom će se zaustaviti i automatski isključiti.

Napomena

 • Preporuča se uporaba stativa.
 • Savjetujemo da unaprijed snimite probne snimke.
 • Čak i tijekom snimanja pomoću intervalnog timera možete i dalje snimati kao i obično pritiskom okidača. Imajte na umu da će se fotoaparat pripremati za sljedeću intervalnu snimku približno 5 sekundi unaprijed, što će privremeno spriječiti postupke poput podešavanja postavki snimanja, pristupa izbornicima i reprodukcije snimaka.
 • Ako sljedeća zakazana intervalna snimka nije moguća jer fotoaparat snima ili obrađuje snimke, preskočit će se. Zbog toga će se snimiti manji broj snimaka od određenog.
 • Čak i tijekom intervalnog timera aktivira se automatsko isključivanje nakon otprilike 8 sekundi neaktivnosti, sve dok [Auto power off / Automatsko isključivanje] u [Podešavanje: Power saving / Podešavanje: Ušteda energije] nije podešeno na [Disable/Onemogućeno].
 • Može se kombinirati i s AEB-om, stupnjevanjem balansa bjeline, višestrukim ekspozicijama i HDR načinom.
 • Za zaustavljanje snimanja s intervalnim timerom odaberite [Disable/Onemogućeno] ili pomaknite prekidač na Isklj..

Oprez

 • Ne usmjeravajte fotoaparat prema izvoru intenzivnog svjetla poput sunca ili snažnog umjetnog svjetla. To može oštetiti slikovni senzor ili unutarnje komponente fotoaparata.
 • U modu izoštravanja Automatsko izoštravanje (AF) fotoaparat neće snimati ako objekti nisu izoštreni. Možete prebaciti na ručno izoštravanje i izoštravati ručno prije snimanja.
 • Za duža snimanja savjetujemo uporabu pribora za spajanje na električno napajanje u kućanstvu (opcija).
 • Snimanje dugih ekspozicija ili upotreba brzine zatvarača duže od intervala snimanja onemogućit će snimanje u podešenim razmacima. Zbog toga će se snimiti manji broj snimaka od određenog. I primjena brzina zatvarača gotovo jednakih intervalu snimanja može smanjiti broj snimaka.
 • Ako je vrijeme potrebno za snimanje na karticu duže od pauza između snimaka zbog podešenih funkcija snimanja ili značajki memorijske kartice, neke snimke se možda neće moći snimiti u podešenim intervalima.
 • Rabite li bljeskalicu s intervalnim snimanjem, podesite interval duži od vremena punjenja bljeskalice. Prekratki intervali mogu spriječiti aktivaciju bljeskalice.
 • Prekratki intervali mogu spriječiti snimanje ili automatsko izoštravanje.
 • Snimanje s intervalnim timerom poništit će se i ponovno podesiti na [Disable/Onemogućeno] postavite li prekidač fotoaparata na Isklj., način snimanja na Duge (proizvoljne) ekspozicije/Prilagođeni mod snimanja 1/Prilagođeni mod snimanja 2/Videozapisi ili ako upotrebljavate EOS Utility (softver za EOS).
 • Tijekom snimanja s intervalnim timerom ne možete snimati s daljinskim upravljačem ili uz daljinsko okidanje sa Speedlite bljeskalicom.