Način HDR

Možete snimati fotografije uz smanjenje vrlo svijetlih detalja i zasjenjenih dijelova slike radi postizanja širokog dinamičkog raspona tonova čak i u kadrovima s visokim kontrastom. HDR snimanje je pogodno za snimanje pejzaža i mrtve prirode.

HDR snimanje poboljšava gradaciju u tamnim područjima snimke spajanjem tri snimke namjerno snimljene pri različitim ekspozicijama (standardna, podeksponirana i preeksponirana) kako bi se dobila HDR slika koja kompenzira gubitak detalja u tamnim područjima snimke. HDR snimke snimaju se kao HEIF ili JPEG slike.

HDR je kratica od High Dynamic Range / Visok dinamički raspon.

 1. Odaberite [Fotografiranje: HDRHDR Mode / Fotografiranje: HDRNačin HDR].

 2. Podesite [Adjust dyn range / Prilagodba din. raspona].

  • Odabirom [Auto/Automatski] dinamički raspon podesit će se automatski, ovisno o čitavom tonskom rasponu slike.
  • Što je f‑broj veći, otvor blende je manji.
  • Za izlaz iz HDR snimanja odaberite [Disable HDR / Onemogući HDR].
 3. Podesite [Limit max brightness / Ograničenje maks. svjetline] (samo ako je [Fotografiranje: HDR shooting HDR PQ / Fotografiranje: HDR snimanje HDR PQ] podešeno na [Enable/Omogućeno]).

  • Sa [Disable/Onemogućeno], maksimalna svjetlina nije ograničena. Preporučuje se kod pregledavanja snimaka na monitoru koji podržava prikaz pri svjetlini većoj od 1000 nita.
  • Sa [1000 nits / 1000 nita], maksimalna svjetlina ograničena je na pribl. 1000 nita.
 4. Podesite [Continuous HDR / Kontinuirani HDR].

  • Uz postavku [1 shot only / Samo 1 snimka], HDR snimanje se automatski otkazuje nakon što završite snimanje.
  • Uz [Every shot / Svaka snimka], HDR snimanje će se nastaviti sve dok postavku u koraku 2 ne podesite na [Disable HDR / Onemogući HDR].
 5. Podesite [Auto Image Align / Automatsko poravnanje slike].

  • Za snimanje iz ruke odaberite [Enable/Omogućeno]. Kad koristite stativ, odaberite [Disable/Onemogućeno].
 6. Odredite slike za spremanje.

  • Za spremanje triju snimaka i dobivene HDR snimke odaberite [All images / Sve snimke].
  • Kako bi se spremala samo HDR snimka, odaberite [HDR img only / Samo HDR slika].
 7. Snimajte.

  • Kad pritisnete okidač dokraja, snimit će se tri slike zaredom i na karticu će se snimiti HDR slika.

Oprez

 • Proširene ISO osjetljivosti (H) nisu dostupne za HDR snimanje.
 • Bljeskalica se neće aktivirati tijekom HDR snimanja.
 • AEB nije dostupan.
 • Kod HDR snimanja snimaju se tri slike s postavkama poput brzine zatvarača podešenim automatski. Iz tog razloga, čak i u načinima AE s naglaskom na fleksibilnost, AE s prednošću brzine zatvarača i Ručna ekspozicija, brzina zatvarača i ISO osjetljivost promijenit će se u odnosu na navedenu brzinu zatvarača.
 • Za sprječavanje učinaka trešnje fotoaparata možete podesiti visoku ISO osjetljivost.
 • Pri snimanju HDR slika uz opciju [Auto Image Align / Automatsko poravnanje slike] podešenu na [Enable/Omogućeno], podaci o prikazu točke autofokusa () i podaci za brisanje prašine () neće se dodavati snimkama.
 • Izvodite li HDR snimanje iz ruke dok je opcija [Auto Image Align / Automatsko poravnanje slike] podešena na [Enable/Omogućeno], rubovi slike će biti malo odrezani i razlučivost blago snižena. Također, ako se uslijed pomicanja fotoaparata itd. slike ne mogu pravilno objediniti, objedinjena slika se možda neće pohraniti. Obratite pozornost da kad snimate s iznimno kratkim (ili dugim) ekspozicijama, automatsko objedinjavanje slika možda neće raditi kako treba.
 • Izvodite li HDR snimanje iz ruke dok je opcija [Auto Image Align / Automatsko poravnanje slike] podešena na [Disable/Onemogućeno], tri slike se možda neće pravilno objediniti, a HDR efekt može biti smanjen. Preporuča se uporaba stativa.
 • Automatsko objedinjavanje slika možda neće raditi pravilno s ponavljajućim uzorcima (mreže, pruge i slično) ili kod plošnih slika s jednim tonom boje.
 • Objekti poput neba ili bijelih zidova možda neće imati glatke gradacije i mogu sadržati šum ili imati nepravilnu ekspoziciju ili boje.
 • HDR snimanje pod fluorescentnim ili LED osvjetljenjem može uzrokovati probleme poput nepravilne ekspozicije ili boja na HDR slikama zbog izvora treperavog svjetla. Učinci treperenja mogu se smanjiti podešavanjem opcije [Anti-flicker shoot. / Snimanje pod treperavim svjetlom] na [Enable/Omogućeno].
 • Pri HDR snimanju, slike će se spajati i zatim spremati na memorijsku karticu, što može potrajati neko vrijeme. Dok se snimke obrađuju, na zaslonu se prikazuje [BUSY/ZAUZETO] i snimanje nije moguće dok se obrada ne završi.
 • Maksimalna brzina zatvarača pri HDR snimanju s elektroničkim zatvaračem je 1/8000 s.

Napomena

 • Kvaliteta slike RAW HDR snimaka je sljedeća.

  • [Fotografiranje: HDR shooting HDR PQ / Fotografiranje: HDR snimanje HDR PQ] podešeno na [Disable/Onemogućeno]: JPEG kvaliteta
  • [Fotografiranje: HDR shooting HDR PQ / Fotografiranje: HDR snimanje HDR PQ] podešeno na [Enable/Omogućeno]: HEIF kvaliteta

  Kvaliteta HDR snimke pri RAW+JPEG ili RAW+HEIF snimanju odgovara JPEG ili HEIF kvaliteti slike koju ste podesili.