Av: AE s prednošću otvora blende

U ovome načinu rada možete podesiti željeni otvor blende dok će fotoaparat automatski podesiti brzinu zatvarača za postizanje standardne ekspozicije u skladu sa svjetlinom objekta. Veći f‑broj (manji otvor blende) omogućit će prihvatljivu izoštrenost većeg dijela prednjeg plana i pozadine. S druge strane, manji f-broj (veći otvor blende) omogućit će prihvatljivu izoštrenost manjeg dijela prednjeg plana i pozadine.

AE s prednošću otvora blende je skraćenica od "aperture value" (otvor blende).

Zamućena pozadina

(S malim otvorom blende: f/5.6)

Oštar prednji plan i pozadina

(S velikim otvorom blende: f/32)

 1. Podesite kotačić za odabir načina rada na AE s prednošću otvora blende.

 2. Podesite željeni otvor blende.

  • Okrenite kotačić Glavni kotačić za podešavanje.
 3. Izoštrite objekt.

  • Pritisnite okidač dopola.
  • Brzina zatvarača se podešava automatski.
 4. Provjerite prikaz i snimajte.

  • Sve dok indikator brzine zatvarača ne treperi, ekspozicija će biti standardna.

Oprez

 • Ako treperi indikator brzine zatvarača "30"", to znači da će slika biti podeksponirana.

  Kotačićem Glavni kotačić smanjite f/broj (povećajte otvor blende) dok brzina zatvarača ne prestane treperiti ili podesite veću ISO osjetljivost.

 • Ako treperi brzina zatvarača "1/4000", slika će biti preeksponirana.

  Kotačićem Glavni kotačić povećajte f/broj (smanjite otvor blende) dok brzina zatvarača ne prestane treperiti ili podesite manju ISO osjetljivost.

Napomena

 • Prikaz otvora blende

 • Što je veći f‑broj, manji je otvor blende. f‑broj razlikovat će se ovisno o objektivu. Ako na fotoaparat nije pričvršćen objektiv, za otvor blende će biti prikazana vrijednost "F00".

Provjera dubinske oštrine

Pritisnite tipku za provjeru dubinske oštrine kako biste zaustavili tekuće podešenje otvora blende i provjerili izoštreno područje (dubinsku oštrinu).

Napomena

 • Što je vrijednost za otvor blende veća, izoštrava se šire područje, od prednjeg plana do pozadine.
 • Učinci dubinske oštrine lako su vidljivi na slikama kad promijenite otvor blende i pritisnete tipku za pregled dubinske oštrine.
 • Ekspozicija će se zadržati kad je pritisnuta tipka za provjeru dubinske oštrine.