Fv: AE s naglaskom na fleksibilnost

U ovom načinu rada možete podesiti brzinu zatvarača, otvor blende i ISO osjetljivost ručno ili automatski i kombinirati te postavke sa svojim izborom kompenzacije ekspozicije. Snimanje u načinu AE s naglaskom na fleksibilnost, uz kontrolu nad svakim od ovih parametara, ekvivalentno je snimanju u načinima Program AE / Programirana AE, AE s prednošću brzine zatvarača, AE s prednošću otvora blende ili Ručna ekspozicija.

AE s naglaskom na fleksibilnost je skraćenica od Flexible value (fleksibilna vrijednost).

 1. Podesite kotačić za odabir načina rada na AE s naglaskom na fleksibilnost.

 2. Podesite brzinu zatvarača, otvor blende i ISO osjetljivost.

  • Okretanjem kotačića Kotačić Quick Control odaberite stavku za podešavanje. S lijeve strane odabrane stavke prikazuje se [Glavni kotačić].
  • Okrenite kotačić Glavni kotačić za podešavanje opcije.
  • Za resetiranje postavki na [AUTO/AUTOMATSKI] pritisnite tipku Brisanje.
 3. Podesite količinu kompenzacije ekspozicije.

  • Okrenite kotačić Kotačić Quick Control i odaberite skalu razine ekspozicije. Lijevo od indikatora razine ekspozicije prikazuje se [Glavni kotačić].
  • Okrenite kotačić Glavni kotačić za podešavanje opcije.
  • Za resetiranje postavke na [±0] pritisnite tipku Brisanje.

Kombinacija funkcija u načinu snimanja AE s naglaskom na fleksibilnost

Brzina zatvarača Otvor blende ISO osjetljivost Kompenzacija ekspozicije Način snimanja
[AUTO/
AUTOMATSKI
]
[AUTO/
AUTOMATSKI
]
[AUTO/
AUTOMATSKI
]
Dostupno Kao Program AE / Programirana AE
Ručni odabir
Ručni odabir [AUTO/
AUTOMATSKI
]
[AUTO/
AUTOMATSKI
]
Dostupno Kao AE s prednošću brzine zatvarača
Ručni odabir
[AUTO/
AUTOMATSKI
]
Ručni odabir [AUTO/
AUTOMATSKI
]
Dostupno Kao AE s prednošću otvora blende
Ručni odabir
Ručni odabir Ručni odabir [AUTO/
AUTOMATSKI
]
Dostupno Kao Ručna ekspozicija
Ručni odabir

Oprez

 • Treperenje vrijednosti ukazuje na rizik od podekspozicije ili preekspozicije. Podesite ekspoziciju dok vrijednost ne prestane treperiti.
 • Spora sinkronizacija ne koristi se pri slabom svjetlu ako ste podesili da način AE s naglaskom na fleksibilnost nalikuje načinu AE s prednošću otvora blende ili Program AE / Programirana AE, čak i kada je opcija [Slow synchro / Spora sinkronizacija] u [Fotografiranje: Flash control / Fotografiranje: Upravljanje bljeskalicom] podešena na [1/250-30 sec. auto / 1/250-30 s automatski] (ili [1/200-30sec. auto / 1/200-30 s automatski]).

Napomena

 • Vrijednosti brzine zatvarača, otvora blende i ISO osjetljivosti podešene na [AUTO/AUTOMATSKI] su podcrtane.
 • U koraku 2 ili 3 možete podesiti brzinu zatvarača, otvor blende i ISO osjetljivost na [AUTO/AUTOMATSKI] te kompenzaciju ekspozicije na [±0] pritiskom tipke Brisanje.