Upute za uporabu

 • Priloženi priručnik s uputama sadrži osnovne upute za fotoaparat.

 • Napredne upute

  Detaljne informacije potražite u ovim Naprednim uputama za uporabu.

  Najnovije Napredne upute potražite na sljedećoj web stranici.

  https://cam.start.canon/C006/

 • Upute za uporabu objektiva/softvera

  Preuzmite sa sljedeće web stranice i pogledajte dodatne informacije.

  https://cam.start.canon/

Napomena

 • Odaberite [Podešavanje: Manual/software URL / Podešavanje: URL za upute/softver] za prikaz QR koda na zaslonu fotoaparata.