מארזי סוללות/מטעני סוללות

מארזי הסוללות ומטעני הסוללות הבאים תואמים למצלמות אלה (נכון למאי 2023).

○: יש תאימות / -: אין תאימות

סוג הסוללה/אביזר שם המוצר EOS R3 EOS R7 EOS R10 EOS R6 Mark II EOS R8 EOS R50 EOS R100
מארזי סוללות מארז סוללה LP-E4N *1 - - - - - -
מארז סוללה LP-E19 - - - - - -
מארז סוללה LP-E6 - *2*3 - *2*3 - - -
מארז סוללה LP-E6N - - - - -
מארז סוללה LP-E6NH - - - - -
מארז סוללה LP-E17 - - -
מטעני סוללות מטען סוללות LC-E4N *4 - - - - - -
מטען סוללות LC-E19 *5 - - - - - -
מטען סוללות CB-570 *6 *7 - *7 - - -
מטען סוללות LC-E6 - - - - -
מטען סוללות לרכב CBC-E6 - - - - -
מטען סוללות LC-E17 - - -
מתאמי מתח USB מתאמי מתח USB PD-E1*8 *9 *9 *9 *9 *9 *9 -

1: לא מומלץ לבצע טעינה באמצעות מטען הסוללות LC-E19.

2: לא תואם לטעינה במצלמה.

3: מהירות הצילום הרציף המרבית מוגבלת.

4: לא ניתן לטעון את מארז הסוללות LP-E19 בדרך זו.

5: טעינה זו אינה מומלצת עבור מארז הסוללות LP-E4N.

6: ניתן להשתמש בשילוב עם LC-E4 או LC-E4N.

7: ניתן להשתמש בשילוב עם מטען סוללות לרכב CBC-E6.

8: ניתן לשימוש עם PowerShot V10.

9: לפני הטעינה, העבירו את מתג ההפעלה של המצלמה למצב כבוי.