יחידות מבזק

מבזקי Speedlite תואמים

בעיקר יחידות המבזק ואביזרי המבזקים הבאים תואמים למצלמות אלו (נכון לפברואר 2024).

EOS R5 / EOS R6 / EOS M50 Mark II / EOS R3 / EOS R7 / EOS R10

○: יש תאימות / -: אין תאימות

סוג המוצר שם המוצר EOS R5 EOS R6 EOS M50 Mark II EOS R3 EOS R7 EOS R10
יחידות מבזק Macro Ring Lite MR-14EX II
Speedlite 430EX III-RT/430EX III
Speedlite 600EX II-RT *1 *1 *1
Macro Twin Lite MT-26EX-RT
Speedlite EL-100
Speedlite EL-1 *1 *1 *1
Speedlite EL-5 () - - - *2*3 *2*4 *2*4
אביזרי מבזק משדר Speedlite ST-E3-RT *1 *1 *1
משדר Speedlite ST-E3-RT ‏(גרסה 2) *1 *1 *1
משדר Speedlite ST-E3-RT ‏(גרסה 3) *1 *1 *1
משדר Speedlite ST-E10 - - -

1: לחיבור למצלמה, השתמשו במתאם תושבת רב תכליתית AD-E1.

2: אין תמיכה בהבזק אוטומטי באמצעות אלומת עזר למיקוד אוטומטי.

3: גרסת קושחה 1.4.0 ומעלה

4: גרסת קושחה 1.3.0 ואילך

EOS R6 Mark II / EOS R8 / EOS R50 / EOS R100

○: יש תאימות / -: אין תאימות

סוג המוצר שם המוצר EOS R6 Mark II EOS R8 EOS R50 EOS R100
יחידות מבזק Macro Ring Lite MR-14EX II *5
Speedlite 430EX III-RT/430EX III *5
Speedlite 600EX II-RT *5 *5 *5
Macro Twin Lite MT-26EX-RT *5
Speedlite EL-100 *5
Speedlite EL-1 *5 *5 *5
Speedlite EL-5 () -
אביזרי מבזק משדר Speedlite ST-E3-RT *5 *5 *5
משדר Speedlite ST-E3-RT ‏(גרסה 2) *5 *5 *5
משדר Speedlite ST-E3-RT ‏(גרסה 3) *5 *5 *5
משדר Speedlite ST-E10 -

5: לחיבור למצלמה, השתמשו במתאם תושבת רב תכליתית AD-E1.

יחידות מבזק התואמות למבזק Speedlite EL-5 עבור צילום עם מבזק אלחוטי בשידור רדיו

ניתן להשתמש במבזקי ה-Speedlite הבאים כמשדרים או כמקלטים בעת שימוש ב-Speedlite EL-5 לצילום אלחוטי באמצעות שידור רדיו (נכון לפברואר 2024).

○: יש תאימות / -: אין תאימות

תפקיד בצילום עם מבזק אלחוטי באמצעות שידור רדיו שם המוצר Speedlite EL-5
שולח Speedlite EL-1
Speedlite EL-5
Speedlite 600EX II-RT
Speedlite 600EX-RT
Speedlite 430EX III-RT
Macro Twin Lite MT-26EX-RT
משדר Speedlite ST-E10
משדר Speedlite ST-E3-RT ‏(גרסה 2)
משדר Speedlite ST-E3-RT ‏(גרסה 3)
מקבל Speedlite EL-1 *6
Speedlite EL-5
Speedlite 600EX II-RT *6
Speedlite 600EX-RT *6
Speedlite 430EX III-RT *6

6: בעת שימוש ב-EL-5 כמשדר, נתמך צילום אלחוטי עם סנכרון וילון שני.