כרטיסי זיכרון מאומתים (כרטיסי CFexpress)

פעולתם של כרטיסי CFexpress הבאים אומתה.

יצרן כרטיס קיבולת (GB)

EOS R3

(נכון לספטמבר 2021)

תמונות סטילס

סרטי וידאו RAW

6K 59.94 fps

ProGrade Digital Cobalt 650 נתמך נתמך
325 נתמך נתמך
Gold

1024

מהירות על פי התווית: 1700 MB/s)

נתמך נתמך

512

מהירות על פי התווית: 1700 MB/s)

נתמך נתמך
SanDisk Extreme Pro 512 נתמך נתמך
256 נתמך אינו נתמך
Lexar 512 נתמך נתמך
256 נתמך נתמך
Sony TOUGH 512 נתמך נתמך
256 נתמך נתמך
  • כל הכרטיסים נמדדו כאשר [Auto pwr off temp./כיבוי אוט. - טמפ.] מוגדרת ב-[High/גבוה].
  • טמפרטורה פנימית גבוהה של המצלמה תגרום לה לעבור אוטומטית למצב כיבוי.
  • כרטיסי זיכרון עלולים להתחמם במהלך הקלטת סרט וידאו RAW. במצב כזה, ההקלטה עשויה להיפסק לפני שהמצלמה תעבור ל-כיבוי.