Remote Live View (Etäkuvaus näytöllä) -ikkunan toiminnot: Live View (Kuvaus näytöllä) -välilehti

 1. (1)Näyttää Luovan suotimen asetukset *1
 2. (2)Lämpötilatason/lämpötilan varoitusnäyttö*2
 3. (3)Videotallennus käynnissä -kuvake
 4. (4)Tallennusaika
 5. (5)Elektroninen suljin aktiivinen*3
 6. (6)Näyttää HDR PQ -asetukset ()
 7. (7)Suurennuskehys
 8. (8)Tarkennuspisteet
 9. (9)Ilmaisee, että videon kuvaaminen on käynnissä.
 10. (10)Valotuksen simulointi
 11. (11)Kuvausetäisyys/polttoväli*4
 12. (12)Videon pakkaustapa
 13. (13)Kuvataajuus
 14. (14)Videon tallennuskoko
 15. (15)Aloittaa/lopettaa videotallennuksen
 16. (16)Tarkennusetäisyyden näyttö*5
 17. (17)Moottorizoomin painike () kameroille EOS 90D, 80D, 77D, 850D, 800D, 250D ja 200D
 18. (18)Näyttöapu-painike*6
 1. (19)Näytä/piilota sähköinen vesivaaka ()
 2. (20)Automaattisen käännön painike*7
 3. (21)Kääntää kuvaa*8
 4. (22)Ohjaimet 2
 5. (23)Määrittää värilämpötilan
 6. (24)Ohjaimet 1
 7. (25)Valitsee valkotasapainon
  ()
 8. (26)Valkotasapainon pikasäätö
 9. (27)Tarkennustila ()
 10. (28)Tarkennuksen haku ()
 11. (29)Tarkistaa terävyysalueen ()
 12. (30)Canon Log -asetusnäyttö*6
 13. (31)Äänitystason asetukset ()
 14. (32)Näyttää/piilottaa ohjaimet 1
 15. (33)Histogramminäyttö
 16. (34)Sulkee ikkunan
 17. (35)Näyttösuurennos*9
 18. (36)Näyttää/piilottaa suurennuskehyksen
 19. (37)Määrittää kuvasuhteen ()
 20. (38)Näyttää/piilottaa tarkennuspisteet
 • 1: Näkyvissä vain, kun yhdistetty kamera on EOS 90D, 80D, 77D, 760D, 850D, 800D, 250D, 200D, 750D, M6 Mark II, M200, M50 Mark II tai M50 ja Luova suodin on määritetty kamerassa
 • 2: EOS R7- tai R10-kamerassa lämpötilatason kuvake voi näkyä tässä. Muissa malleissa saattaa näkyä lämpötilan varoituskuvake.
 • 3: Näkyvissä, kun yhdistetty kamera on EOS R3, R5, R5 C, R6, R7 tai R10 ja [Shutter mode/Suljintila] -asetuksena on [Electronic/Elektroninen].
 • 4: Näkyvissä, kun yhdistetty kamera on EOS R3.
 • 5: Näkyvissä, kun yhdistetty kamera on EOS R3. [ON(m)/Päällä(m)] tarkoittaa näyttöä metreinä ja [ON(ft)/Päällä(ft)] jalkoina.
 • 6: Näkyvissä vain, kun yhdistetty kamera on EOS-1D X Mark III, 1D C, R3, R5, R6, R7 tai R/Ra ja Canon Log tai Canon Log 3 on määritetty kamerassa, tai kun yhdistetty kamera on EOS R ja 8-bittisyys on määritetty.
  Lisäksi näytössä näkyy [Siirry View Assist (Näyttöapu) -näyttöön] tai [Siirry View Assist (Näyttöapu) -näyttöön 2], kun yhdistetty kamera on EOS-1D X Mark III, R3, R5, R5 C, R6, R7 tai R10 ja HDR PQ on määritetty kamerassa ().
 • 7: Kun automaattinen kääntö on määritetty, myös [Remote Live View window/Etäkuvaus näytöllä] -ikkunan näyttö kääntyy automaattisesti kameran asennon mukaiseksi, kun EU havaitsee, että kameraa pidetään pystysuorassa.
 • 8: Jos [Automaattinen kääntö]-painike on asennossa ON (Päällä), kuvia ei voi kääntää [Käännä vastapäivään]- ja [Käännä myötäpäivään]-painikkeella.
 • 9: Käytettävissä oleva näytön suurennus määräytyy yhdistetyn kameran mukaan.