Vianmääritys

Tee ongelmien vianmääritys alla kuvatulla tavalla.

Asennusta ei voitu suorittaa loppuun

Windows

 • Asenna sovellus järjestelmänvalvojan tililtä (määritä esimerkiksi nykyiselle käyttäjälle [Computer administrator/Tietokoneen järjestelmänvalvoja]- tai [Administrator/Järjestelmänvalvoja] -oikeudet. Asennus ilman järjestelmänvalvojan oikeuksia ei ole mahdollista. Katso tietokoneen käyttöoppaasta lisätietoja järjestelmänvalvojatilien käytöstä.

macOS

 • Asennus ei ole mahdollista, ellei järjestelmänvalvojan tiliä käytetä. Kirjaudu uudelleen sisään järjestelmänvalvojan tilillä. Katso tietokoneen käyttöoppaasta lisätietoja sisäänkirjautumisesta ja järjestelmänvalvojatilien käyttämisestä.

EU ei käynnisty

 • EU ei voi käynnistyä, kun kamera EOS 6D, 760D, 750D, 2000D, 1300D, M6, M5, M3, M10 tai M100 on liitetty tietokoneeseen liitäntäkaapelilla ja kameran Wi-Fi-asetus on käytössä. Poista Wi-Fi-asetus käytöstä ja liitä kamera tietokoneeseen uudelleen.
 • EU ei voi käynnistyä, jos kamerassa on [Määritä: Choose USB connection app/Valitse USB-yhteyssovellus] -valikon asetuksena [Canon app(s) for iPhone/Canon-sovellukset iPhonelle] ja se on liitetty tietokoneeseen liitäntäkaapelilla. Irrota liitäntäkaapeli, vaihda asetukseksi [Photo Import/Remote Control/Valokuvan tuonti/Etäohjaus] ja liitä kamera ja tietokone uudelleen.

Kortinlukija ei tunnista SD-korttia

 • Kortinlukija voi aiheuttaa sen, ettei SDXC-kortteja tunnisteta oikein. Liitä tällöin kamera tietokoneeseen liitäntäkaapelilla, ja tuo kuvat tietokoneeseen EOS Utility -ohjelmiston avulla.

EU:n ja kameran välillä ei ole tiedonsiirtoa

Windows

 • Napsauta tehtäväpalkin [EOS Utility]-kuvaketta, valitse [Quit/Lopeta] ja käynnistä EU kaksoisnapsauttamalla [EOS Utility] -kuvaketta.

Windows/macOS

 • EU ei toimi oikein, ellei tietokone ole järjestelmävaatimusten mukainen. Käytä EU:ta tietokoneessa, joka on järjestelmävaatimusten mukainen ().
 • Työnnä liitäntäkaapeli kokonaan porttiin oikean suuntaisesti. Väärät liitännät voivat aiheuttaa virheitä ja vahingoittaa kameraa tai tietokonetta ().
 • Varmista, että kamera on käynnissä ().
 • EU:n ja kameran välinen tiedonsiirto ei ehkä toimi oikein muiden kuin EOS-kameroiden alkuperäisten Canon-liitäntäkaapeleiden kanssa ().
 • Liitä kamera suoraan tietokoneeseen liitäntäkaapelilla. Älä liitä laitteita keskittimen kautta, sillä se voi estää normaalin tiedonsiirron EU:n ja kameran välillä.
 • Normaali tiedonsiirto ei ehkä ole mahdollista, jos tietokoneeseen on liitetty useita muita USB-laitteita kuin hiiri ja näppäimistö. Jos kameran tiedonsiirto ei toimi normaalisti, irrota USB-laitteet tietokoneesta hiirtä ja näppäimistöä lukuun ottamatta.
 • Liitä yhteen tietokoneeseen vain yksi kamera. Muutoin kameran normaali toiminta voi estyä.
 • Älä liitä kameraa tietokoneeseen suorittaessasi yhteiskuvausta langattomalla WFT-lähettimellä (myydään erikseen). Muutoin kameran normaali toiminta voi estyä.
 • Kamera ei pysty tiedonsiirtoon EU:n kanssa, ellei akkua ole ladattu riittävästi. Vaihda tilalle täyteen ladattu akku. Joitakin kameroita voi käyttää verkkovirralla lisävarusteen avulla (myydään erikseen). Katso lisätietoja kameran käyttöoppaasta. Huomaa, että tietokone ei syötä kameraan virtaa liitäntäkaapelin kautta.

EU:n ja kameran välinen tiedonsiirto päättyy

 • Joissakin tietokoneympäristöissä näyttöön saattaa tulla vahvistusilmoitus, jossa kysytään, jatketaanko yhteyttä kameran kanssa, jos et suorita mitään toimintoja kameran ja tietokoneen ollessa liitettyinä. Jos järjestelmää ei käytetä tämän ilmoituksen tultua näkyviin, tiedonsiirto kameran kanssa päättyy ja EU lopetetaan. Jos näin on, aseta kameran virtakytkin asentoon OFF, sitten asentoon ON ja käynnistä sitten EU.
 • Älä anna tietokoneen siirtyä lepotilaan, kun se on liitettynä kameraan. Jos tietokone siirtyy lepotilaan, älä koskaan irrota liitäntäkaapelia, vaan anna kameran olla liitettynä ja aktivoi tietokone. Jotkin tietokoneet eivät ehkä palaudu lepotilasta oikein, jos liitäntäkaapeli irrotetaan, kun ne ovat lepotilassa. Katso tietokoneen käyttöoppaasta lisätietoja lepotilasta.

Muut kuin Canonin salamat eivät välähdä Remote Live View (Etäkuvaus näytöllä) -kuvauksessa

 • Jos kameraan on liitetty jokin muu kuin Canonin salama Remote Live View (Etäkuvaus näytöllä) -tilaa varten, määritä kameran [Soft LV shooting/Pehmeä LV-kuvaus]- tai [Silent LV shoot./Hiljainen LV-kuvaus] -asetukseksi [Disable/Pois].