Videoiden kuvaaminen

Voit kuvata videoita etäyhteydellä.

 • Varmista ennen kuvaamista, että kamerassa on kortti. Videon kuvaaminen ei ole mahdollista, ellei korttia ole.
 • Määritettävissä olevat toiminnot määräytyvät yhdistetyn kameran mukaan.
 • Videokollaasialbumeja ei voi tallentaa.
 • Lisätietoja varotoimista ja käytettävissä olevista toiminnoista on yhdistetyn kameran käyttöoppaassa.
 • Videotallennus ei ole tuettua kamerassa EOS R5 C.
 1. Napsauta [Video] kuvausikkunassa.

  • Jos kamerassa on Live View (Kuvaus näytöllä) -kuvaus- / videokuvauskytkin, EU on videokuvaustilassa, kun kytkin on asennossa Video ja Remote Live View (Etäkuvaus näytöllä) -ikkuna on näkyvissä.
  • Kun napsautat [Video], kameraa ei voi enää ohjata suoraan. Jotta voit käyttää kameraa suoraan, napsauta [Video] uudelleen tai sulje [Remote Live View window/Etäkuvaus näytöllä] -ikkuna.
 2. Valitse [Määritys].

 3. Määritä asetusvalikon asetukset.

  • Napsauta [Live View/Movie func. set./Kuvaus näytöllä/videotoim. aset.] ja määritä videon tallennuskoko ja muut asetukset.

  • Jos kamera on EOS-1D X tai 1D C, määritä [LV func. setting/LV-toimintojen asetus] -asetukseksi [Movies/Videot].
  • Määritä asetukset tarpeen mukaan ja napsauta sitten [OK].
  • Voit määrittää Remote Live View (Etäkuvaus näytöllä) -ikkunan kuvanlaadun napsauttamalla [LV quality settings/LV-laatuasetukset], kun tämä vaihtoehto on näkyvissä ().

  • Määritä asetukset tarpeen mukaan ja napsauta sitten [OK].
 4. Aloita kuvaaminen.

  Napsauta [Videon kuvaaminen] Remote Live View (Etäkuvaus näytöllä) -ikkunassa. Lopeta kuvaaminen napsauttamalla [Videon kuvaaminen] uudelleen.

  Varoitus

  • Seuraavat toiminnot eivät ole käytettävissä, kun [Digital zoom/Digitaalinen zoomaus] on määritetty kamerassa EOS 80D, 77D, 760D, 850D, 250D, 800D tai 200D.

   • Remote Live View (Etäkuvaus näytöllä) -näyttö
   • Automaattitarkennus
   • Stillkuvien kuvaus
   • Moottorizoomaus
  • EOS 6D ei tue videon kuvaamista, kun se on yhdistetty langattomasti.

  Huomautus

  • [Canon Log/Canon Log 3] ja [Näyttöapu] näkyvät Remote Live View (Etäkuvaus näytöllä) -ikkunassa, kun Canon Log on määritetty tämän toiminnon sisältävässä kamerassa ().
  • Lisätietoja Canon Log -toiminnosta on tämän toiminnon sisältävien kameroiden käyttöoppaissa.
  • Kun tämä vaihtoehto on näkyvissä, [Näyttöapu]-painikkeen napsauttaminen ottaa käyttöön tavallista selkeämmän näytön, joka helpottaa katselukulman ja muiden yksityiskohtien tarkistamista. Huomaa, että [Näyttöapu]-painikkeen napsauttaminen ei vaikuta tallennukseen.
  • Jos [Download recorded movie files?/Ladataanko tallennetut videotiedostot?] -kysymys tulee näkyviin, kun suljet Remote Live View (Etäkuvaus näytöllä) -ikkunan, valitse [Download/Lataa], määritä kohde, anna tietokoneeseen siirrettävän tiedoston nimi ja valitse sitten [Download/Lataa].