Tallennustoiminto, kortin valinta

EOS-1D X Mark III (laiteohjelmistoversio 1.6.0 tai uudempi)R5 (laiteohjelmistoversio 1.5.0 tai uudempi)R5 CR6 (laiteohjelmistoversio 1.5.0 tai uudempi)

Voit määrittää tallennustoiminnon ja tallennuksessa ja toistossa käytettävän kortin.

 • Näytön ulkoasu ja määritettävät toiminnot määräytyvät yhdistetyn kameran mukaan.
 • Lisätietoja varotoimista ja käytettävissä olevista toiminnoista on yhdistetyn kameran käyttöoppaassa.
 1. Napsauta [Määritys] kuvausikkunassa.

 2. Napsauta [Rec function/card selection / Tallennuksen/kortin valinta].

 3. Valitse ja määritä asetukset.

  • Kohdat 1–5 vastaavat seuraavia asetuksia kohdassa [Määritä: Record func+card/folder sel. /Määritä: Tallenn.+kortin/kansion val.] yhdistettyä kameraa varten.

   1. [Stillkuvat/Video separate/Stillkuvat/Video erillinen]
   2. [Stillkuvat Rec options/Stillkuvat Tallennusasetukset]
   3. [Stillkuvat Record/play/Stillkuvat Tallenna/toista]
   4. [Video Rec options/Video Tallennusasetukset]
   5. [Video Record/play/Video Tallenna/toista]