Lisää tulostusvaihtoehtoja

Aloitusnäkymän kohdasta [More print options/Lisää tulostusvaihtoehtoja] voi valita muistikortilta tai USB-muistitikulta tulostettaville kuville luettelotulostuksen, uudelleentulostuksen tai muita ominaisuuksia.

 • Aseta paperia sisältävä paperikasetti ja värikasetti SELPHY-laitteeseen (, ).
 • Valitse [More print options/Lisää tulostusvaihtoehtoja] ja paina painiketta OK.

Tulosta kaksi sarjaa valittuja kuvia yksittäiselle L-koon tai postikorttikoon paperille ().

 • Postikorttipaperilla neljän kuvan rivit järjestetään 50 mm (1) x 148 mm alueelle. (2).
 • L-koon paperilla kolmen kuvan rivit järjestetään noin 44,5 mm (3) x 119 mm alueelle. (4).
 1. Valitse [Bookmark/Kirjanmerkki] ja paina painiketta OK.

 2. Säädä asetuksia tarvittaessa ja paina painiketta OK.

 3. Valitse kuvat

  • Valitse kuvat ja määritä jokaisen tulostemääräksi [1]. Jos käytät L-koon paperia, valitse enintään 3 kuvaa. Jos käytät postikorttipaperia, valitse enintään 4 kuvaa.
  • Paina painiketta OK avataksesi näytön [Preview/Esikatselu].
 4. Tulosta.

  • Aloita tulostus painamalla painiketta OK.

Voit tulostaa yhdelle L-koon tai postikorttikoon arkille kaksi suunnilleen korttikokoista kuvaa ().

Leikkaa korttikokoon leikkaamalla kulmien leikkausmerkkejä pitkin.

 1. Valitse [2-up fixed size print/2 kuvan vakiokokoinen tulostus] ja paina painiketta OK.

 2. Säädä asetuksia tarvittaessa ja paina painiketta OK.

 3. Valitse kuvat.

  • Valitse kaksi kuvaa ja määritä kummankin määräksi [1].
  • Paina painiketta OK avataksesi näytön [Preview/Esikatselu].
 4. Tulosta.

  • Aloita tulostus painamalla painiketta OK.

Valitut kuvat tulostetaan vierekkäin riveissä. Arkin kuvamäärä riippuu paperin koosta.

 1. Valitse [Index print/Luettelotulostus] ja paina painiketta OK.

 2. Valitse kuvat.

  • Paina painiketta Ylös-painike asettaaksesi valintamerkin määrän kenttään.
  • Paina painiketta OK avataksesi näytön [Preview/Esikatselu].
 3. Tulosta.

  • Aloita tulostus painamalla painiketta OK.

Kun asetat laitteeseen muistikortin, johon on määritetty tulostusasetukset kameralla, näyttöön ilmestyy [DPOF images remain Print images?/DPOF-kuvia jäljellä. Tulostetaanko kuvat?]. Voit tarkastella kamerassa määritettyjä tulostustietoja painamalla painiketta OK.

 1. Tulosta.

  • Säädä asetuksia painamalla painiketta Valikkopainike ja muuta asetuksia näytöllä [Print settings/Tulostusasetukset] ().
  • Paina painiketta OK tulostaaksesi kaikki merkityt kuvat kerralla.

Huomautus

 • Kun laitteeseen on asetettu muistikortti, jolle on määritetty tulostusasetukset kamerassa, voit avata tämän näkymän valitsemalla [DPOF Print/DPOF-tulostus] ja painamalla painiketta OK.

Tulostin säilyttää tiedot kuvista, jotka on tulostettu kotinäkymän toiminnoilla [Select & Print/Valitse ja tulosta] ja [ID Photo/Passikuva] sekä [Bookmark/Kirjanmerkki], [2-up fixed size print/2 kuvan vakiokokoinen tulostus] (2 kuvan vakiokokoinen tulostus) ja [Index print/Luettelotulostus] kohdassa [More print options/Lisää tulostusvaihtoehtoja]. Kuvat voi tulostaa uudelleen, kun ne valitaan näistä tietueista.

 1. Valitse [Reprint/Tulosta uudelleen] ja paina painiketta OK.

 2. Valitse tulostettu kuva.

  • Valitse aiemmin tulostettu kuva tulostaaksesi sen uudelleen.
  • Paina painiketta OK avataksesi näytön [Preview/Esikatselu].
 3. Tulosta.

  • Aloita tulostus painamalla painiketta OK.
  • Voit määrittää tulostusmäärän painikkeella Ylös-painikeAlas-painike.

Huomautus

 • Tulostushistoria poistetaan, kun katkaiset tulostimesta virran tai poistat laitteesta muistikortin tai USB-muistitikun.
 • SELPHY-tulostimen tulostushistoriaan tallentuu enintään 10 kohdetta.
 • Jokaista tulostettua arkkia kohden luodaan uusi tietue.