Perustulostus (valitse ja tulosta)

Valitse kuvat muistikortilta ja tulosta ne seuraavasti.

 1. Aseta muistikortti muistikorttipaikkaan.

  • Työnnä muistikorttia näytetyn suuntaisesti, kunnes se napsahtaa paikalleen.
  • Kun haluat poistaa kortin, työnnä sitä, kunnes se napsahtaa, ja päästä se ulos hitaasti.
  • Monitoistonäyttö [Select & Print/Valitse ja tulosta] tulee näkyviin.
 2. Valitse kuva.

  • Valitse tulostettava kuva painamalla painiketta Ylös-painikeAlas-painikeVasemmalle-painikeOikealle-painike.
  • Vaihda yksittäiseen toistonäyttöön ja näytä nykyinen kuva painamalla painiketta OK.
 3. Valitse tulosteiden määrä.

  • Valitse tulostusmäärä käyttämällä painikkeita Ylös-painike ja Alas-painike.
  • Jos haluat tulostaa muita kuvia samalla kertaa, valitse ne painikkeilla Vasemmalle-painike ja Oikealle-painike sekä valitse tulostusmäärä.
  • Paina painiketta OK avataksesi näytön [Preview/Esikatselu].
 4. Tulosta.

  • Aloita tulostus painamalla painiketta OK.
  • Säädä asetuksia painamalla painiketta Valikkopainike ja muuta asetuksia näytöllä [Print settings/Tulostusasetukset] ().
  • Tulostuksen aikana paperi liikkuu SELPHY-tulostimen läpi useita kertoja. Älä koske paperiin ennen kuin tulostus on valmis ja tuloste tulee ulos paperikasetille.
  • Älä anna paperikasetin ulostuloalueelle kertyä yli 19 tulostetta.

Huomio

 • Älä koskaan vedä paperikasettia ulos, avaa värikasettilokeron kantta tai poista muistikorttia tulostuksen aikana tai jos kuulet tulostimen toimivan heti laitteen käynnistyksen jälkeen. Tämä voi vahingoittaa tulostinta.
 • Jos haluat peruuttaa käynnissä olevan tulostuksen, tee se aina painamalla painiketta Takaisin-painike. Tulostusta ei voi peruuttaa painikkeella Virtapainike, ja virtajohdon irrottaminen saattaa vahingoittaa tulostinta.

Valintanäytöllä voit tarkastella kuvia päivämäärän mukaan ja rajata valitun kuvan.

 • Paina painiketta Valikkopainike valintanäytöllä.
 • Valitse haluamasi vaihtoehto ja paina painiketta OK.
 • Kaikki [Options/Vaihtoehdot] -asetukset nollataan, kun sammutat SELPHY-laitteen tai poistat muistikortin.

Select all/Valitse kaikki

Valitsee kaikki muistikortin tai USB-muistin kuvat kerralla (enintään 5 000 kuvaa). Voit lisätä jokaisen kuvan tulostusmäärää yhdellä (yleensä tulosteiden kokonaismäärä on 99).

View by date/Näytä päivämäärän mukaan

Jos haluat nähdä tiettynä päivänä otetut kuvat, valitse päivämäärä näytöltä. Jos sinulla on paljon kuvia, tämä saattaa helpottaa tulostettavan kuvan löytymistä.

Cropping/Rajaus

Näyttää rajauskehyksen yksittäisellä toistonäytöllä. Vain rajauskehyksen sisällä oleva alue tulostetaan.

  • Kukin painikkeen Valikkopainike painallus vaihtaa rajauskehyksen siirron ja sen kierron tai koon muuttamisen välillä.

  Rajauskehyksen siirtotila

  • Siirrä rajauskehystä painamalla painiketta Ylös-painikeAlas-painikeVasemmalle-painikeOikealle-painike.

  Rajauskehyksen kierron ja koon muutoksen tila

  • Suurenna rajauksen kehystä painamalla painiketta Ylös-painike ja pienennä sitä painamalla painiketta Alas-painike.
  • Voit vaihtaa rajauskehyksen suuntaa muotokuvan ja maiseman välillä painamalla painiketta Vasemmalle-painikeOikealle-painike.
 1. Vahvista asetus.

  • Paina painiketta OK vahvistaaksesi rajausalueen.

Huomautus

 • Valinta [Adjust Cropping/Säädä rajausta] kohdassa [Options/Vaihtoehdot] mahdollistaa rajausalueen muokkaamisen ja [Reset Cropping/Nollaa rajaus] nollaa rajausasetukset.