Valinnaisten toimintojen asetukset

Voit mukauttaa kameran ominaisuuksia kuvausmieltymystesi mukaisiksi [Valinnaiset toiminnot]-välilehdellä. Asetukset, joita on muutettu oletusarvoista, näkyvät sinisinä.

C.Fn1

Valotusaskelten muuttaminen

Määrittää 1/2-aukon välin valotusajalle, aukkoarvolle, valotuksen korjaukselle, valotushaarukoinnille, salamavalotuksen korjaukselle jne.

 • 1/3: 1/3 aukkoa

 • 1/2: 1/2 aukkoa

Huomautus

 • Kun asetus on [1/2 aukkoa] näyttö on seuraavanlainen.

ISO-herkkyyden muutos

Voit muuttaa manuaalisen ISO-herkkyyden asetuksen välin kokoaskeleksi.

 • 1/3: 1/3 aukon välein
 • 1/1: 1 aukon välein

Huomautus

 • Vaikka asetus on [1 aukon välein], ISO-herkkyys määritetään automaattisesti 1/3-yksikön välein, jos automaattinen ISO-herkkyys on käytössä.

Herkkyys mitt./Autom. ISO

Voit asettaa ISO-herkkyyden tilan mittausajastimen ajan päätyttyä tapauksissa, joissa kamera on säätänyt ISO-herkkyyttä mittauksen tai mittausajastimen aikana, kun automaattinen ISO-herkkyys toimii tilassa P/Tv/Av/M/B.

 • Palauta Automaattinen mittauksen jälkeen: Palauta Autom. mitt. jälk.
 • Säilytä herkkyys mittauksen jälkeen: Säilytä herkkyys mitt. jälk.

Haarukoinnin autom. peruutus

Voit määrittää, että valotushaarukointi ja valkotasapainon haarukointi peruutetaan, kun virtakytkin käännetään asentoon Virta pois.

 • ON: Päällä
 • OFF: Pois

Haarukointijärjestys

Valotushaarukoinnin kuvausjärjestystä ja valkotasapainon haarukointijärjestystä voidaan muuttaa.

 • 0−+: 0, -, +
 • −0+: -, 0, +
 • +0−: +, 0, -
Valotushaarukointi Valkotasapainon haarukointi
B/A-suunta M/G-suunta
0: Normaali valotus 0: Normaali valkotasapaino 0: Normaali valkotasapaino
−: Alivalotus −: Sininen vahvistuu −: Magenta vahvistuu
+: Ylivalotus +: Keltainen vahvistuu +: Vihreä vahvistuu

Haarukoitavien kuvien määrä

Valotus- ja valkotasapainon haarukoinnilla otettavaa kuvamäärää voidaan muuttaa.

Kun [Haarukointijärjestys]-asetus on [0, -, + ‑], haarukoidut kuvat otetaan oheisessa taulukossa esitetyllä tavalla.

 • 3: 3 kuvaa
 • 2: 2 kuvaa
 • 5: 5 kuvaa
 • 7: 7 kuvaa
(1 yksikön/askelen välein)
1. kuva 2. kuva 3. kuva 4. kuva 5. kuva 6. kuva 7. kuva
3: 3 kuvaa Normaali (0) –1 +1
2: 2 kuvaa Normaali (0) ±1
5: 5 kuvaa Normaali (0) –2 –1 +1 +2
7: 7 kuvaa Normaali (0) –3 –2 –1 +1 +2 +3

Huomautus

 • Jos [2 kuvaa] on asetettu, voit valita puolen + tai ‑ asettaessasi valotuksen haarukointialuetta. Valkotasapainon haarukointi säätää jälkimmäistä kuvaa B/A- tai M/G-asteikolla.

Varmuussiirto

Jos kohteen kirkkaus muuttuu ja normaalia valotusta ei saavuteta automaattivalotusalueella, kamera muuttaa automaattisesti käsin valitun asetuksen, jotta normaalia valotusta voidaan käyttää. [Suljinaika/aukko]-asetusta käytetään tilassa Tv tai Av. [ISO-herkkyys]-asetusta käytetään tilassa P, Tv tai Av.

 • OFF: Pois
 • Tv/Av: Suljinaika/aukko
 • ISO: ISO-herkkyys

Huomautus

 • Varmuussiirto ohittaa kaikki asetuksen [ISO-herkkyysalue] tai [Lyhin suljinaika] muutokset oletusasetuksista kohdassa [Kuvaaminen: ISO-herkkyysasetukset], jos normaali valotus ei ole mahdollista.
 • Varmuussiirron vähimmäis- ja enimmäisrajat ISO-herkkyyden kanssa määritetään asetuksella [Autom. alue] (). Jos käsin asetettu ISO-herkkyys kuitenkin ylittää [Autom. alue] ‑asetuksen, varmuussiirto muuttaa arvoa ylös- tai alaspäin käsin asetettuun ISO-herkkyyteen.
 • Varmuussiirto toimii tarvittaessa myös salamaa käytettäessä.

C.Fn2

Sama val.aika uud. aukolle

Suurin aukkoarvo saattaa pienentyä (alin f/-luku saattaa suurentua) M-tilassa (käsisäätöinen valotus), kun ISO-herkkyys on asetettu manuaalisesti (paitsi automaattinen ISO-herkkyys), jos (1) vaihdat objektiivin, (2) kiinnität jatkeen tai (3) käytät zoomobjektiivia, jossa on vaihtuva suurin aukko. Tämä toiminto estää vastaavan alivalotuksen säätämällä ISO-herkkyyden tai valotusajan (Tv-arvo) automaattisesti, jotta valotus pysyy samana kuin ennen toimia (1), (2) tai (3).

Kun [ISO-herkkyys/valotusaika] on käytössä, ISO-herkkyys säädetään automaattisesti ISO-herkkyysalueella. Jos valotusta ei voida säilyttää säätämällä ISO-herkkyyttä, valotusaika (Tv-arvo) säädetään automaattisesti.

 • OFF: Pois
 • ISO: ISO-herkkyys
 • ISO/Tv: ISO-herkkyys/valotusaika
 • Tv: Valotusaika

Huomio

 • Ei reagoi suurennuksen aiheuttamiin tehollisen aukkoarvon muutoksiin, kun käytetään makro-objektiivia.
 • Ei voi tuottaa samaa valotusta kuin ennen toimenpidettä (1), (2) tai (3), jos [ISO-herkkyys] on asetettu eikä valotusta voida säilyttää [ISO-herkkyysalue] -toiminnon herkkyyksillä.
 • Ei voi tuottaa samaa valotusta kuin ennen toimenpidettä (1), (2) tai (3), jos [Valotusaika] on asetettu eikä valotusta voida säilyttää [Valinnaiset toiminnot: Aseta valotusaika-alue] ‑asetuksen nopeudella.
 • Valotusaika on rajoitettu arvoon 1/8000, kun [Kuvaaminen: Suljintila] on [Elektroninen] ja [Sama val.aika uud. aukolle] ‑asetus on [Valotusaika] tai [ISO-herkkyys/valotusaika].

Huomautus

 • Reagoi myös suurimman f/-luvun (pienin himmenninaukko) muutoksiin.
 • Alkuperäinen valotusasetus palautetaan, jos suoritat toimenpiteen (1), (2) tai (3), kun [ISO-herkkyys], [ISO-herkkyys/valotusaika] tai [Valotusaika] on asetettu, etkä säädä ISO-herkkyyttä, valotusaikaa tai aukkoarvoa ennen kameran palauttamista alkuperäiseen tilaan ennen toimenpidettä (1), (2) tai (3).
 • Valotusaika saattaa muuttua valotuksen säilyttämiseksi, jos ISO-herkkyys lisääntyy laajennetun ISO-herkkyyden alueelle, kun [ISO-herkkyys] on asetettu.

AE-luk.mittaus tark. jälk.

Voit määrittää kullekin mittaustavalle, lukitaanko valotus (AE-lukitus), kun kohteet on tarkennettu kertatarkennuksella. Valotus pysyy lukittuna (AE-lukitus), kun pidät laukaisinta painettuna puoliväliin. Valitse AE-lukituksen mittaustavat ja lisää valintamerkki [Valintamerkki]. Tallenna asetus valitsemalla [OK].

Aseta valotusaika-alue

Voit määrittää valotusaika-alueen kullekin [Kuvaaminen: Suljintila]-vaihtoehdolle. Tilassa Fv, Tv tai M voit asettaa valotusajan manuaalisesti määrittämälläsi alueella. Tilassa P ja Av tai Fv-tilassa, kun valotusaika-asetus on [AUTO], valotusaika asetetaan automaattisesti määrittämällesi alueelle (paitsi videotallennuksessa). Tallenna asetus valitsemalla [OK].

 • Elektr 1. verho

  • Pisin aika: Voidaan asettaa alueelle 30–1/2000 s.
  • Lyhin aika: Voidaan asettaa alueelle 1/4000–15 s.
 • Elektroninen

  • Pisin aika: Voidaan asettaa alueelle 30–1/8000 s.
  • Lyhin aika: Voidaan asettaa alueelle 1/16000–15 s.

Huomio

 • Tämä asetus ei vaikuta kuvaamiseen käyttäen suuren taajuuden välkynnänpoistoa.

Aseta aukkoalue

Voit määrittää aukkoarvon alueen. Tilassa Fv, Av, M tai B voit asettaa aukkoarvon manuaalisesti määrittämälläsi alueella. Tilassa P ja Tv tai Fv-tilassa, kun aukkoarvoasetus on [AUTO], aukkoarvo asetetaan automaattisesti määrittämälläsi alueella. Tallenna asetus valitsemalla [OK].

 • Suurin aukko

  Voidaan asettaa alueelle f/1.0–f/64.

 • Pienin aukko

  Voidaan asettaa alueelle f/91–f/1.4.

Huomautus

 • Käytettävissä oleva aukkoarvon alue vaihtelee objektiivin pienimmän ja suurimman aukkoarvon mukaan.

C.Fn3

-suunta: aseta Tv/Av

Valitsimen kääntösuunta valotusaikaa ja aukkoarvoa varten voidaan kääntää päinvastaiseksi.

Kääntää valitsimien Päävalintakiekko ja Pikavalitsin kääntösuunnan M-kuvaustilassa ja vain valitsimen Päävalintakiekko kääntösuunnan muissa kuvaustiloissa. Valitsimen Pikavalitsin suunta M-tilassa vastaa valotuksen korjauksen suuntaa tiloissa P, Tv ja Av.

 • Normaali: Normaali
 • Päinvastainen: Päinvastainen

-suunta: aseta Tv/Av

RF-objektiivin ja kiinnityssovittimen säätörenkaan kääntösuunta valotusaikaa ja aukkoarvoa varten voidaan kääntää päinvastaiseksi.

 • Normaali: Normaali
 • Päinvastainen: Päinvastainen

Vaihda / kuvauksen aikana

Päävalintakiekkoon ja pikavalitsimeen määritetyt toiminnot voi vaihtaa päittäin.

 • OFF: Pois
 • ON: Päällä

Mukauta painikkeita

Voit määrittää usein käytetyt toiminnot kameran painikkeisiin, joita sinun on helppo käyttää. Samaan painikkeeseen voidaan määrittää eri toiminnot stillkuvien kuvausta ja videokuvausta varten.

 1. Valitse [Valinnaiset toiminnot: Mukauta painikkeita].

 2. Valitse kameran säädin.

 3. Valitse määritettävä toiminto.

  • Määritä asetus painamalla Pikavalinta/aseta-painiketta.
  • INFO-painiketta painamalla voit määrittää edistyneet toiminnot, joiden kohdalla on [INFOLisäasetukset] näytön vasemmassa alakulmassa.

Huomautus

 • Huomaa, että [Valinnaiset toiminnot: Mukauta painikkeita] ‑asetuksia ei nollata, vaikka valitsisit [Valinnaiset toiminnot: Nollaa C.Fn-toiminnot]. Voit nollata asetukset valitsemalla [Valinnaiset toiminnot: Nollaa mukautetut asetukset].

Toiminnot, jotka voidaan mukauttaa

Automaattitarkennus

●: Oletus-○: Voidaan mukauttaa
Laukaisimen painaminen puoliväliin Videokuvauspainike Monitoimipainike AF-ON AE-lukituspainike AF-pisteen painike Ylös-painike Alas-painike Vasen painike Oikea painike SET-painike Objektiivipainike Salamatoimintopainike
: AF-pysäytys
- - - - - - - -
: Mittaus ja tarkennus
- - - - - - - - -
: Tarkennuspisteen valinta
- -
: AF-pisteen suora valinta
- - - - - - - - -
: Aseta AF-piste keskelle
- -
: Aloita/lopeta koko al AF-seur.
- -
: Vaihto rekister. tark.toim.*1
- - - - - - - - - -
: Suora AF-alueen valinta*1
- -
: Tunn. kohteen suora valinta*1
- -
: Kertatark. Jatkuva tark.*1
- -
: Tunnistetun kohteen AF*1
- - - - - - - - - -
: Silmäntunnistus-AF*1
- - - - - - - - - -
: Silmäntunnistus
- -
: Pistetunnistus
- -
: Tarkennustapa
- -
: Korostus
- -
: Tarkennusopas
- -
: Kohteen tunn. AF*2
- -
: Kuvaustaajuus*1
- -

1: Ei voi määrittää videotallennuksessa käytettäväksi toiminnoksi.

2: Ei voi määrittää stillkuvien kuvauksessa käytettäväksi toiminnoksi.

Valotus

●: Oletus-○: Voidaan mukauttaa
Laukaisimen painaminen puoliväliin Videokuvauspainike Monitoimipainike AF-ON AE-lukituspainike AF-pisteen painike Ylös-painike Alas-painike Vasen painike Oikea painike SET-painike Objektiivipainike Salamatoimintopainike
: Mittauksen aloitus
- - - - - - - - - - - -
: AE-lukitus
- - - - - - - -
: Valotuksen lukitus (pito)
- ●*4 - - - - - - -
: AE-lukitus/AF-pysäytys
- - - - - - - -
: AE-lukitus (painikkeella)*1
- - - - - - - - - - - -
: AE/salamaval. lukitus*1
- ●*3 - - - - - - -
: Vapauta AE-lukko
- - - - - - - -
: Val. korj.(paina, käännä )
- - - - -
: ISO-herkkyys
- -
: Aseta herkk. (paina,käännä )
- - - - -
: Salamatoiminto*1
- -
ETTL/M: ETTL M*1
- -
: Salamaval. lukitus*1
- - - - - - - -

1: Ei voi määrittää videotallennuksessa käytettäväksi toiminnoksi.

3: Oletus stillkuvien kuvauksessa.

4: Käytettävissä videotallennuksessa

Kuva

●: Oletus-○: Voidaan mukauttaa
Laukaisimen painaminen puoliväliin Videokuvauspainike Monitoimipainike AF-ON AE-lukituspainike AF-pisteen painike Ylös-painike Alas-painike Vasen painike Oikea painike SET-painike Objektiivipainike Salamatoimintopainike
: Kuvanlaatu*1
- -
: Nopea kuvanlaatuasetus*1
- -
: Nopea kuvanlaatu (pito)*1
- -
: Rajaus/kuvasuhde*1
- -
: Digitaalinen telejatke*1
- -
: Auto Lighting Optimizer/: Autom. valotuksen optimointi
- -
: Valkotasapaino
- -
: Kuvatyyli
- -
: RAW-sarjatila*1
- -
: Suojaa
- - - - - - -
: Luokitus
- - - - - - -
: Valitse kansio
- -

1: Ei voi määrittää videotallennuksessa käytettäväksi toiminnoksi.

Videot

●: Oletus-○: Voidaan mukauttaa
Laukaisimen painaminen puoliväliin Videokuvauspainike Monitoimipainike AF-ON AE-lukituspainike AF-pisteen painike Ylös-painike Alas-painike Vasen painike Oikea painike SET-painike Objektiivipainike Salamatoimintopainike
: Väärä väri*2
- -
: Seepra*2
- - -
: Videotallennus
- - - - - - -
: Keskeytä videon servotarkennus*2
- -
: Digitaalizoom*2
- - ●*4 ●*4 -
: Esikuvaus*2
- -
: Videon itselauk.*2
- -
: Standby: Low res.*2
- -

2: Ei voi määrittää stillkuvien kuvauksessa käytettäväksi toiminnoksi.

4: Käytettävissä videotallennuksessa

Toiminnot

●: Oletus-○: Voidaan mukauttaa
Laukaisimen painaminen puoliväliin Videokuvauspainike Monitoimipainike AF-ON AE-lukituspainike AF-pisteen painike Ylös-painike Alas-painike Vasen painike Oikea painike SET-painike Objektiivipainike Salamatoimintopainike
: Salamatoimintojen asetukset*1
-
: Salamaryhmien pikaohjaus*1
-
: Valitsimen toimintoasetukset
- -
: Syväterävyyden tarkistus*1
- - -
: Man. HF-välkynnänpoistokuv. (Tv)
- -
: Nollaa valittu kohde Fv-tilassa*1
- ●*3 ●*3 -
: Nollaa Tv/Av//ISO Fv-tilassa*1
- ●*3 ●*3 -
: Pikavalintanäyttö
- -
: Suurenna/pienennä
- -
: Kuvan toisto
- -
: Suurenna kuvia toiston aikana
- -
: Rekisteröi/hae kuvaustoim.*1
- - - - - - - - - -
: Valikkonäyttö
- -
: Kosketuslaukaisin*1
- -
: Luo kansio*1
- -
: OVF-sim.näk. avust.*1
- -
: Näytön suoritusk.*1
- -
: Maksimoi näytön kirkkaus (tilap.)
- -
: Virta pois
- - - - - - -
: Näyttö pois
- -
: Äänetön suljin -toiminto*1
- -
: Vaihda tarkennus/säätörengas
- -
: Poista luk, kun painiketta pain
- - - - - - - - - - - -
: Vaihto etsimen/näytön välillä
- -
: Wi-Fi/Bluetooth-yhteys
- -
: Ei toimintoa (pois)
- ●*4 ●*4

1: Ei voi määrittää videotallennuksessa käytettäväksi toiminnoksi.

3: Oletus stillkuvien kuvauksessa.

4: Käytettävissä videotallennuksessa

Huomautus

 • [Objektiivipainike]: AF-painike tai objektiivin toimintopainike, joka on superteleobjektiiveissa, joissa on Image Stabilizer (Kuvanvakain).
 • [Salamatoimintopainike]: Suoraan valikkoon -painike Speedlites-salamayksiköissä.

Mukauta valitsimia

Usein käytetyt toiminnot voi määrittää valitsimiin Päävalintakiekko, Pikavalitsin ja Säätörengas.

 1. Valitse [Valinnaiset toiminnot: Mukauta valitsimia].

 2. Valitse kameran säädin.

 3. Valitse määritettävä toiminto.

  • Määritä asetus painamalla Pikavalinta/aseta-painiketta.

Huomautus

 • Huomaa, että [Valinnaiset toiminnot: Mukauta valitsimia] ‑asetuksia ei nollata, vaikka valitsisit [Valinnaiset toiminnot: Nollaa C.Fn-toiminnot]. Voit nollata asetukset valitsemalla [Valinnaiset toiminnot: Nollaa mukautetut asetukset].
 • [Valinnaiset toiminnot: Vaihda / kuvauksen aikana] ‑asetuksen määrittäminen arvoon [Päällä] muuttaa myös toimintoja, jotka voit määrittää.

Valitsimille käytettävät toiminnot

●: Oletus-○: Voidaan mukauttaa
Toiminto Päävalintakiekko Pikavalitsin Säätörengas
Valitse AF-alue
Valitse AF-alue (mittauspainiketta painettaessa)
Muuta valotusaikaa
Muuta aukkoarvoa
Valotuksen korjaus
Aseta ISO-herkkyys
Muuta valotusaikaa (mittauspainiketta painettaessa)
Muuta aukkoarvoa (mittauspainiketta painettaessa)
Valotuksen korjaus (mittauspainiketta painettaessa)
ISO-herkkyys (mittauspainiketta painettaessa)
Salamavalotuksen komp./teho (mittauspainiketta painettaessa)
Suljinaika-asetus M-tilassa
Aukkoasetus M-tilassa
Valkotasapainon valinta
Valitse värilämpötila
Kuvatyyli
Valkotasapainon valinta (mittauspainiketta painettaessa)
Valitse värilämpötila (mittauspainiketta painettaessa)
Kuvatyyli (mittauspainiketta painettaessa)
Ei toimintoa (pois) Ei toimintoa (pois)

Huomautus

 • Säätörengas: RF-objektiivien ja kiinnityssovittimen säätörengas.

Nollaa mukautetut asetukset

 1. Valitse [Valinnaiset toiminnot: Nollaa mukautetut asetukset].

 2. Valitse [OK].

  • [Mukauta painikkeita] ja [Mukauta valitsimia] palautetaan oletusarvoihin.

C.Fn4

Lisää rajaustiedot

Rajaustietojen lisääminen näyttää pystysuorat viivat kuvauksessa asetetun kuvasuhteen mukaan, niin että voit sommitella kuvat samalla tavalla kuin kuvattaessa keskisuurten tai suurten filmikokojen kameralla (6×6 cm, 4×5 tuumaa jne.).

Kun otat kuvan, kortille tallennettuja kuvia ei rajata, vaan kamera lisää kuvasuhteen tiedot kuviin, jotka sitten rajataan Digital Photo Professional ‑ohjelmistolla (EOS-ohjelma).

Voit tuoda kuvat tietokoneen Digital Photo Professional ‑ohjelmistoon ja rajata ne helposti kuvaushetkellä valitun kuvasuhteen mukaan.

 • OFF: Pois
 • 6:6: Kuvasuhde 6:6
 • 3:4: Kuvasuhde 3:4
 • 4:5: Kuvasuhde 4:5
 • 6:7: Kuvasuhde 6:7
 • 5:6: Kuvasuhde 10:12
 • 5:7: Kuvasuhde 5:7

Huomio

 • Rajaustiedot voidaan lisätä vain, kun [Kuvaaminen: Rajaus/kuvasuhde] -asetus on [Koko ruutu].
 • JPEG- tai HEIF-kuvia ei tallenneta rajatussa koossa, jos käsittelet rajaustietoja sisältäviä RAW-kuvia kamerassa (). Tässä tapauksessa RAW-käsittely tuottaa JPEG- tai HEIF-kuvan, jossa on rajaustiedot.

Huomautus

 • Näytössä näytetään määritetyn kuvasuhteen osoittavat pystysuorat viivat.

Äänen pakkaus

Asettaa videotallennuksen äänen pakkauksen. [Pois] mahdollistaa paremman äänenlaadun kuin pakattu ääni, mutta tiedostokoko on suurempi.

 • ON: Päällä
 • OFF: Pois

Huomio

 • Kun muokataan [Pois]-asetuksella tallennettua videotiedostoa ja video tallennetaan pakattuna, myös ääni pakataan.
 • Ääni pakataan, vaikka asetuksena on [Pois], kun [Videon tall.koko] ‑asetuksena on Full HD29,97 kuvaa/sIPB (kevyt) (NTSC) tai Full HD25,00 kuvaa/sIPB (kevyt) (PAL).

Poiston oletusasetus

Voit määrittää, mikä toiminto on valittu oletuksena Poista-valikossa (), joka avataan painamalla Poista-painiketta kuvan toiston aikana tai heti kuvauksen jälkeen esikatselussa.

Määrittämällä jonkin muun asetuksen kuin [Peruuta] voit poistaa kuvia nopeasti painamalla Pikavalinta/aseta-painiketta.

 • Peruuta: [Peruuta] valittu
 • Poista: [Poista] valittu
 • RAW: [Poista] valittu
 • J/H: [Poista ei-] valittu

Huomio

 • Ole varovainen, ettet poista kuvia vahingossa, kun jotain muuta kuin [Peruuta] on valittu.

Ota kuva ilman objektiivia

Voit määrittää, onko stillkuvien tai videon kuvaaminen ilman objektiivia mahdollista.

 • OFF: Pois
 • ON: Päällä

Objektiivi sisään sammut.

Voit määrittää, vedetäänkö STM-objektiivi (kuten RF35mm F1.8 Macro IS STM) sisään automaattisesti, kun kameran virtakytkin asetetaan asentoon Virta pois.

 • ON: Päällä
 • OFF: Pois

Huomio

 • Kun automaattinen virrankatkaisu on käytössä, objektiivi ei vetäydy sisään automaattisesti asetuksesta riippumatta.
 • Varmista ennen objektiivin irrottamista, että se on vetäytynyt sisään.

Huomautus

 • Kun asetus on [Päällä], tämä toiminto toimii objektiivin tarkennustavan valintakytkimen asetuksesta (AF tai MF) riippumatta.

C.Fn5

Nollaa C.Fn-toiminnot

Selecting [Valinnaiset toiminnot: Nollaa C.Fn-toiminnot] ‑toiminnon valitseminen nollaa kaikki valinnaisten toimintojen asetukset paitsi [Mukauta painikkeita] ja [Mukauta valitsimia].

Huomautus

 • Voit nollata kohdissa [Valinnaiset toiminnot: Mukauta painikkeita] ja [Valinnaiset toiminnot: Mukauta valitsimia] määritetyt asetukset valitsemalla [Valinnaiset toiminnot: Nollaa mukautetut asetukset].