Virtuaalinäppäimistön käyttäminen

 1. (1) Syöttöalue tekstin syöttämiseen
 2. (2) Kohdistinpainikkeet syöttöalueella liikkumiseen
 3. (3) Merkkien nykyinen määrä / käytettävissä oleva määrä
 4. (4) Näppäimistö
 1. (5) Vaihda syöttötilaa
 2. (6) Välilyönti
 3. (7) Poista merkki syöttöalueelta
 4. (8) Lopeta syöttö
 • Siirry valikossa (1) valitsimella Päävalintakiekko.
 • Siirry kohdissa (2) ja (4)–(7) käyttämällä Nuolipainikkeet tai valitsinta Pikavalitsin.
 • Vahvista syöttö tai syöttötilan vaihto painamalla Pikavalinta/aseta-painiketta.