Kuvaesitys

Voit näyttää korttiin tallennetut kuvat automaattisena kuvaesityksenä.

 1. Määritä toistettavat kuvat.

  • Jos haluat toistaa kaikki kortin kuvat, siirry vaiheeseen 2.
  • Jos haluat määrittää kuvaesityksenä toistettavat kuvat, suodata kuvat toiminnolla [Toisto: Aseta kuvien hakuehdot] ().
 2. Valitse [Toisto: Kuvaesitys].

 3. Määritä haluamasi toistoasetukset.

  • Valitse [Asetus].
  • Määritä stillkuvien asetukset [Kuvan näyttöaika] ja [Toista] (toisto uudelleen).
  • Kun olet valinnut asetukset, paina MENU-painiketta.

  Kuvan näyttöaika

  Toista

 4. Aloita kuvaesitys.

  • Valitse [Aloita].
  • Kuvaesitys käynnistyy, kun [Kuvan haku...] ‑viesti on näkynyt näytössä.
 5. Lopeta kuvaesitys.

  • Lopeta kuvaesitys ja palaa asetusnäyttöön painamalla MENU-painiketta.

Huomautus

 • Voit keskeyttää kuvaesityksen painamalla Pikavalinta/aseta-painiketta. Kun toisto on keskeytettynä, kuvan vasemmassa yläkulmassa näkyy [Keskeytä]-kuvake. Voit jatkaa kuvaesitystä painamalla uudelleen Pikavalinta/aseta-painiketta.
 • Voit muuttaa näyttömuotoa automaattisen stillkuvien toiston aikana painamalla INFO-painiketta ().
 • Äänenvoimakkuutta voi säätää videotoiston aikana Ylös-painike Alas-painike ‑painikkeilla.
 • Automaattisen toiston tai toiston keskeytyksen aikana voit tuoda näyttöön toisen kuvan kääntämällä Pikavalitsin-valitsinta.
 • Automaattinen virrankatkaisu ei toimi automaattisen toiston aikana.
 • Kuvan näyttöaika saattaa vaihdella kuvan mukaan.