JPEG/HEIF-kuvien rajaaminen

Voit rajata otetun JPEG- tai HEIF-kuvan ja tallentaa sen erikseen. RAW-kuvia ja 4K-videoista siepattuja kuvia ei voi rajata.

 1. Valitse [Toisto: Rajaus].

 2. Valitse kuva.

  • Valitse Pikavalitsin-valitsimella kuva, jota rajataan.
  • Saat rajauskehyksen näkyviin painamalla Pikavalinta/aseta-painiketta.
 3. Rajauskehyksen määrittäminen.

  • Rajauskehyksen sisällä oleva kuva-alue rajataan.
  • Rajauskehyksen koon muuttaminen

   Muuta rajauskehyksen kokoa kääntämällä Päävalintakiekko-valitsinta. Mitä pienempi rajauskehys on, sitä suurennetummalta rajattu kuva näyttää.

  • Kallistuksen korjaus

   Voit korjata kuvan kallistusta ±10°. Valitse [Kallistuksen korjaus] kääntämällä Pikavalitsin-valitsinta ja paina sitten Pikavalinta/aseta-painiketta. Vertaa kallistusta ristikkoon ja korjaa kallistus kääntämällä Pikavalitsin-valitsinta (0,1° välein) tai napauttamalla vasenta tai oikeaa nuolta (0,5° välein) näytön vasemmassa yläkulmassa. Kun korjaus on valmistunut, paina Pikavalinta/aseta-painiketta.

  • Rajauskehyksen kuvasuhteen ja suunnan muuttaminen

   Valitse [Kuvasuhdeasetukset] Pikavalitsin-valitsinta kääntämällä. Kukin Pikavalinta/aseta-painikkeen painallus muuttaa rajauskehyksen kuvasuhdetta.

  • Rajauskehyksen siirtäminen

   Käytä Nuolipainikkeet-ohjainta rajauskehyksen siirtämiseen pysty- tai vaakasuunnassa.

 4. Tarkista rajattava kuva-alue.

  • Valitse [Alueen valinta] kääntämällä Pikavalitsin-valitsinta ja paina sitten Pikavalinta/aseta-painiketta. Rajattava kuva-alue näytetään.
 5. Tallenna.

  • Valitse [Tallenna ja lopeta] kääntämällä Pikavalitsin-valitsinta ja paina sitten Pikavalinta/aseta-painiketta.
  • Tallenna rajattu kuva valitsemalla [OK].
  • Tarkista tallennuskansio ja kuvatiedoston numero ja valitse sitten [OK].
  • Jos haluat rajata toisen kuvan, toista vaiheet 2–5.

Huomio

 • Rajauskehyksen sijainti ja koko saattavat muuttua kallistuksen korjaukselle määritetyn kulman mukaan.
 • Kun rajattu kuva on tallennettu, sitä ei voi enää rajata eikä sen kokoa voi muuttaa.
 • AF-pistenäytön tietoja () ja roskanpoistotietoja () ei liitetä rajattuihin kuviin.
 • Käytettävissä olevat kuvasuhteet määräytyvät sen mukaan, käytätkö toimintoa [Toisto: Rajaus] vai [Valinnaiset toiminnot: Lisää rajaustiedot].