Videon servotarkennus

Kun tämä toiminto on käytössä, kamera tarkentaa kohteeseen jatkuvasti videokuvauksen aikana.

 1. Aseta stillkuvien kuvaus / videon tallennuskytkin asentoon Video.

 2. Valitse [Automaattitarkennus: Videon servotark.].

 3. Valitse [Videon servotark.].

 4. Valitse vaihtoehto.

  • Päällä

   • Kamera tarkentaa kohteeseen jatkuvasti, vaikka et painaisi laukaisinta puoliväliin.
   • Kun haluat pitää tarkennuksen tietyssä kohdassa tai jos et halua objektiivin mekaanisten äänten tallentuvan, voit pysäyttää videon servotarkennuksen tilapäisesti napauttamalla näytön vasemman alakulman kohtaa [Videon servot. tauko] (1).

   • Videon servotarkennus jatkuu, jos palaat videokuvaukseen esimerkiksi painettuasi MENU- tai Toisto-painiketta tai vaihdettuasi AF-aluetta.
  • Pois

   Kun pidät laukaisinta painettuna puoliväliin, kohdetta tarkennetaan jatkuvasti. AF-käynnistys-painikkeen painallus tekee tarkennuksen vain kerran.

Huomio

 • Varoitukset, kun asetuksena on [Videon servotark.: Päällä]

 • Kuvausolosuhteet, jotka voivat vaikeuttaa tarkennusta

 • Koska objektiivi käy koko ajan ja akkuvirtaa kuluu, videon tallennusaika () lyhenee.
 • Kameran sisäänrakennettu mikrofoni saattaa tallentaa myös objektiivin mekaaniset äänet tai kameran/objektiivin toiminnan, jos tarkennusta käytetään tai kameraa tai objektiivia käytetään videotallennuksen aikana. Tässä tapauksessa ulkoisen mikrofonin käyttäminen saattaa vähentää näitä ääniä. Jos äänet ovat häiritseviä ulkoisen mikrofoninkin kanssa, ulkoisen mikrofonin irrottaminen kamerasta ja sijoittaminen kauemmas kamerasta ja objektiivista saattaa auttaa.
 • Videon servotarkennus keskeytyy digitaalizoomin tai suurennetun näkymän ajaksi.
 • Jos kohde lähestyy tai liikkuu poispäin videotallennuksen aikana tai jos kameraa liikutetaan pysty- tai vaakasuoraan (panoroidaan), tallennettu videokuva saattaa hetkellisesti laajentua tai kutistua (muutos kuvan suurennuksessa).

Kohteen tunnistus -AF

Voit määrittää, käytetäänkö videon servotarkennusta, jos kohdassa [Automaattitarkennus: Tunnistettava kohde] () määritettyä kohdetta ei tunnisteta.

 • Tunn. ensisij.

  Videon servotarkennusta käytetään kohteisiin, jotka valitaan automaattisesti kohdassa [Automaattitarkennus: Tarkennusalue] () valitulla alueella.

  Kohdassa [Automaattitarkennus: Tunnistettava kohde] määritetyt kohteet ovat etusijalla automaattisessa valinnassa.

 • Vain tunnistus

  Videon servotarkennusta käytetään vain kohdassa [Automaattitarkennus: Tunnistettava kohde] määritetyille kohteille. Videon servotarkennus pysähtyy, jos mitään kohdetta ei tunnisteta.