Valotuksen lukitus (AE-lukitus)

Voit lukita valotuksen, kun haluat asettaa tarkennuksen ja valotuksen erikseen tai kun haluat ottaa useita kuvia samalla valotusasetuksella. Lukitse valotus AE-lukitus-painikkeella, sommittele ja ota kuva. Tämä on automaattivalotuksen lukitus eli AE-lukitus. Toiminto on käytännöllinen esimerkiksi vastavaloon kuvattaessa.

 1. Tarkenna kohteeseen.

  • Paina laukaisin puoliväliin.
  • Valotuksen arvo tulee näkyviin.
 2. Paina AE-lukitus-painiketta (Ajastin 8 s).

  • Näytön vasemmassa alanurkassa näytetään [AE-lukitus]-kuvake, joka ilmaisee, että valotus on lukittu (AE-lukitus).
  • Aina, kun painat AE-lukitus-painiketta, nykyinen valotusasetus lukitaan.
 3. Sommittele uudelleen ja ota kuva.

  • Jos haluat käyttää AE-lukitusta usean kuvan ottamiseen, pidä AE-lukitus-painiketta alhaalla ja ota toinen kuva painamalla laukaisinta.

Huomautus

 • AE-lukitusta ei voi käyttää aikavalotuksella kuvattaessa.

AE-lukituksen vaikutus

Mittaustapa AF-pisteen valinta
Automaattinen valinta Käsivalinta
Arvioiva mittaus Tarkennettuun AF-pisteeseen keskitetty valotus lukitaan. Valittuun AF-pisteeseen keskitetty valotus lukitaan.
Osa-alamittausPistemittausKeskustapainotteinen mittaus Keskustapainotteinen valotus on lukittu.

Keskustapainotteinen valotus lukitaan, kun [Arvioiva mittaus] on määritetty ja kameraan on valittu manuaalitarkennus ().