Panorointitila

Panoroimalla voit luoda vauhdin tuntua epäterävöittämällä taustan.

Voit vähentää kohteen epäterävöitymistä ja pitää kohteet selkeinä ja terävinä kiinnittämällä [Panorointi] (Panorointi) ‑tilaa tukevan objektiivin.

Vihjeitä Kuvausvinkit

 • Käännä kameraa ja seuraa liikkuvaa kohdetta.

  Käännä kameraa kuvatessasi tasaisesti, kun seuraat liikkuvaa kohdetta. Kun AF-piste on tarkennettavan liikkuvan kohteen osan päällä, paina laukaisin puoliväliin, pidä kamera kohteessa kääntämällä sitä ja ota kuva painamalla laukaisin kokonaan alas. Jatka kohteen seuraamista kameralla tämän jälkeen.

 • Aseta taustan epäterävöittämisen taso.

  [Tehoste]-kohdassa voit määrittää taustan epäterävöittämisen tason. Asetus [Teh.: suurin] pidentää valotusaikaa, jolloin kohteiden ympärillä näkyy enemmän liikkeestä aiheutuvaa taustan epäterävyyttä. Jos kohde on liian epäterävä, voit vähentää tehostetta valitsemalla [Tehoste] ‑asetukseksi [Teh.: keski] tai [Teh.: pienin].

Huomio

 • Tietoja [Panorointi]-tilaa tukevista objektiiveista on Canonin verkkosivuilla ().
 • Valotusajat pitenevät. Siksi panorointitila sopii vain, jos käännät kameraa kuvatessasi.
 • Käytettävissä ovat vain seuraavat AF-aluevaihtoehdot: [1 pisteen AF], [Joustava vyöhyke-AF 1], [Joustava vyöhyke-AF 2] ja [Joustava vyöhyke-AF 3].
 • Oletusasetus on [Hidas jatkuva kuvaus]. Huomaa, että [Nopea jatkuva kuvaus] ei ole käytettävissä.
 • Kuvaaminen salamalla ei ole käytettävissä.
 • Vaikka objektiivin kuvanvakausta käytetään kuviin, jotka otetaan [Panorointi]-tilaa tukevilla objektiiveilla, vaikutus ei näy näytössä kuvaamisen aikana. (Kuvanvakain ja kohteen epäterävyyden korjaus aktivoidaan, kun kuvaat, riippumatta objektiivin kuvanvakaimen asetuksesta.)
 • Kun objektiivi ei tue [Panorointi]-tilaa, kohteen epäterävyyttä ei vähennetä, mutta valotusaika säädetään automaattisesti vastaamaan [Tehoste]-asetusta.
 • Määrittämääsi panorointitehosteen tasoa ei välttämättä käytetä kirkkaassa valaistuksessa (kuten aurinkoisena kesäpäivänä) tai hitaita kohteita kuvattaessa.
 • Seuraavat kohteet tai kuvausolosuhteet saattavat estää sopivan kohteen epäterävyyden korjauksen objektiiveilla, jotka tukevat [Panorointi]-tilaa.

  • Kohteet, joissa on heikko kontrasti.
  • Huonosti valaistut kohteet.
  • Voimakkaasti vastavalossa olevat tai valoa heijastavat kohteet.
  • Kohteet, joissa on toistuva kuvio.
  • Kohteet, joissa on vähän kuvioita tai yksitoikkoisia kuvioita.
  • Kohteet, joissa on heijastuksia (kuten lasista heijastuva kuva).
  • Vyöhykekehystä pienemmät kohteet.
  • Vyöhyketarkennuksen kehyksessä on useita liikkuvia kohteita.
  • Kohteet, jotka liikkuvat eri suuntiin tai epätasaisella nopeudella.
  • Kohteet, jotka liikkuvat epäsäännöllisesti (kuten juoksijat, jotka liikkuvat juostessaan ylös-alas).
  • Kohteet, joiden vauhti muuttuu merkittävästi (kuten heti liikkeellelähdön jälkeen tai liikuttaessa kaarteessa).
  • Kun kamera liikkuu liian nopeasti tai hitaasti.
  • Kun kameran liike ei vastaa kohteen liikettä.
  • Kun objektiivin polttoväli on pitkä.