Turvaohjeet

Lue nämä ohjeet huolellisesti, jotta osaat käyttää tuotetta turvallisesti.

Noudattamalla näitä ohjeita voit välttää vaaratilanteet itsellesi ja muille käyttäessäsi tuotetta.

VAROITUSVAROITUS:
Tarkoittaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman vaaraa.
 • Pidä tuote pienten lasten ulottumattomissa.
 • Pidä akut lasten ulottumattomissa.

  Kaulan ympärille kietoutunut hihna saattaa aiheuttaa kuristumisen.

  Kameran osat ja sen mukana toimitetut lisävarusteet ovat vaarallisia nielaistuna. Jos sellainen nielaistaan, on hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon.

  Paristo on vaarallinen nielaistuna. Jos sellainen nielaistaan, on hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon.

 • TUOTTEESSA ON NAPPI-/KOLIKKOPARISTO

  Nappi-/kolikkoparistot ovat vaarallisia ja on pidettävä aina poissa lasten ulottuvilta, olivatpa paristot uusia tai käytettyjä.

  Nämä paristot voivat aiheuttaa vakavia vammoja tai hengenvaaran 2 tunnissa tai nopeammin, jos ne niellään tai työnnetään minkään ruumiinosan sisään.

  Jos nappi-/kolikkoparisto epäillään niellyn tai työnnetyn jonkin ruumiinosan sisään, mene heti lääkäriin.

 • Käytä tätä tuotetta varten vain tässä käyttöoppaassa määritettyjä virtalähteitä.
 • Älä pura tai muunna tuotetta.
 • Älä altista tuotetta voimakkaille iskuille tai tärinälle.
 • Älä kosketa esillä olevia kameran sisäosia.
 • Lopeta tuotteen käyttö, jos siinä tapahtuu jotain epätavallista, kuten jos siitä tulee savua tai outoa hajua.
 • Älä käytä tuotteen puhdistamiseen orgaanisia liuottimia, kuten alkoholia, puhdistettua bensiiniä tai maalinohenninta.
 • Älä päästä tuotetta kastumaan. Älä päästä vieraita esineitä tai nesteitä tuotteen sisään.
 • Älä käytä tuotetta paikoissa, joissa voi olla syttyviä kaasuja.

  Tämä voi aiheuttaa sähköiskun, räjähdyksen tai tulipalon.

 • Älä jätä objektiivia tai kameraa/videokameraa, jossa on objektiivi kiinnitettynä, siten, että objektiivin suojatulppaa ei ole kiinnitetty.

  Objektiivi saattaa keskittää valonsäteet ja aiheuttaa tulipalon.

 • Älä kosketa pistorasiaan kytkettyä tuotetta ukonilman aikana.

  Siitä voi aiheutua sähköisku.

 • Noudata seuraavia ohjeita, kun käytät erikseen myytäviä paristoja tai tuotteen mukana toimitettuja akkuja.

  • Käytä paristoja/akkuja vain sen tuotteen kanssa, jolle ne on tarkoitettu.
  • Älä lämmitä paristoja/akkuja äläkä altista niitä tulelle.
  • Älä lataa akkuja laturilla, jota ei ole tarkoitettu niitä varten.
  • Älä altista liitäntäpintoja lialle äläkä anna niiden joutua kosketuksiin neulojen tai muiden metalliesineiden kanssa.
  • Älä käytä vuotavia paristoja/akkuja.
  • Ennen kuin hävität paristot/akut, peitä niiden liitäntäpinnat teipillä tai muulla eristeellä.

  Tämä voi aiheuttaa sähköiskun, räjähdyksen tai tulipalon.

  Jos paristo/akku vuotaa ja sen sisältö joutuu kosketuksiin ihon tai vaatteiden kanssa, huuhtele altistunut alue huolellisesti juoksevassa vedessä. Jos sitä joutuu silmään, huuhtele silmä heti erittäin runsaalla määrällä juoksevaa vettä ja hakeudu lääkäriin.

 • Noudata seuraavia ohjeita, kun käytät akkulaturia tai verkkolaitetta.

  • Poista säännöllisesti virtaliittimeen ja pistorasiaan kertynyt pöly kuivalla liinalla.
  • Älä kytke tai irrota tuotteen virtajohtoa märin käsin.
  • Älä käytä tuotetta, jos virtaliitintä ei ole kytketty kunnolla pistorasiaan.
  • Älä altista virtaliitintä ja liitäntöjä lialle äläkä anna niiden joutua kosketuksiin neulojen tai muiden metalliesineiden kanssa.
  • Älä kosketa pistorasiaan kytkettyä akkulaturia tai verkkolaitetta ukonilman aikana.
 • Älä laita painavia esineitä virtajohdon päälle. Älä vahingoita, katkaise tai yritä muunnella virtajohtoa.
 • Älä kääri tuotetta kankaaseen tai muuhun materiaaliin käytön aikana tai heti sen jälkeen, kun tuote on vielä lämmin.
 • Älä irrota tuotteen virtajohtoa vetämällä johdosta.
 • Älä jätä tuotetta kytketyksi virtalähteeseen pitkäksi ajaksi.
 • Älä lataa akkuja, kun lämpötila on muu kuin 5–40 °C.

  Tämä voi aiheuttaa sähköiskun, räjähdyksen tai tulipalon.

 • Älä anna laitteen olla käytön aikana pitkään kosketuksissa saman ihon alueen kanssa.

  Tämä voi aiheuttaa matalan lämpötilan kosketuspalovammoja, kuten ihon punoitusta ja rakkuloita, vaikka laite ei tunnu kuumalta. On suositeltavaa käyttää jalustaa tai vastaavaa välinettä, jos käytät kameraa kuumissa oloissa tai jos sinulla on verenkiertohäiriöitä tai vähemmän herkkä iho.

 • Noudata kaikkia ohjeita, jotka koskevat tuotteen sammuttamista paikoissa, joissa sen käyttö on kielletty.

  Jos et tee niin, toiset laitteet voivat vahingoittua sähkömagneettisten aaltojen vuoksi ja seurauksena voi olla onnettomuus.

 • Älä jätä akkuja lemmikkien ulottuville.

  Jos lemmikkieläin puree akkua, siitä voi aiheutua vuoto, ylikuumeneminen tai räjähdys, joka aiheuttaa tuotteen vaurioitumisen tai tulipalon.

HUOMIOHUOMIO:
Noudata seuraavia varoituksia. Niiden noudattamatta jättämisestä saattaa aiheutua vammoja tai vaurioita.
 • Älä laukaise salamaa silmien lähellä.

  Se voi vahingoittaa silmiä.

 • Älä katso näyttöä tai katso etsimen läpi pitkiä aikoja kerrallaan.

  Tämä voi aiheuttaa matkapahoinvoinnin kaltaisen olon. Lopeta tällöin tuotteen käyttö heti ja lepää hetki, ennen kuin jatkat sen käyttöä.

 • Salaman lämpötila nousee korkeaksi käytön aikana. Pidä sormet, muut kehon osat ja esineet etäällä salamayksiköstä kuvaamisen aikana.

  Tämä voi aiheuttaa palovammoja tai salaman toimintahäiriön.

 • Älä jätä tuotetta paikkaan, jossa se altistuu kuumuudelle tai kylmyydelle.

  Tuote voi kuumeta tai kylmetä niin, että sen koskettaminen aiheuttaa palovammoja tai muita vammoja.

 • Hihna on tarkoitettu käytettäväksi vain rungon kanssa. Jonkin muun tuotteen kiinnittäminen hihnaan koukulla tai jollain muulla tavalla voi vahingoittaa tuotetta. Älä ravista tuotetta tai altista sitä voimakkaille iskuille.
 • Älä kohdista voimakasta painetta objektiiviin tai anna jonkin muun esineen kolhaista sitä.

  Tästä voi aiheutua vamma tai tuotteen vahingoittuminen.

 • Käytä tuotetta varten vain riittävän tukevaa jalustaa.
 • Älä kanna tuotetta jalustaan kiinnitettynä.

  Tästä voi aiheutua vammoja tai onnettomuus.

 • Älä kosketa mitään tuotteen sisällä olevia osia.

  Siitä voi aiheutua vammoja.

 • Jos tuotteen käytön aikana tai sen jälkeen ilmenee epänormaaleja ihoreaktioita tai -ärsytystä, lopeta käyttö ja hanki neuvoja tai hoitoa lääkäriltä.
Varoitus

Älä kosketa näytön säilytyslokeroa (A), sillä sen lämpötila voi nousta pitkäaikaisen toistuvan jatkuvan kuvauksen tai videotallennuksen aikana. Siitä voi aiheutua palovammoja.