Akkukahvan käyttäminen

Akkukahvassa BG-R10 on painikkeet ja kiekot pystysuoraa kuvausta varten. Se on kameran lisävaruste, jonka avulla kameraan saadaan virtaa kahdesta akusta.

 1. Irrota liitinten kannet.

  • Irrota akkukahvassa olevat liitinten kannet (1) ja (2).
  • Kiinnitä akkukahvan liitinten kansi (1) kanteen (2) säilytystä varten.
 2. Irrota akkutilan kansi.

  • Katkaise kameran virta ennen akun irrottamista.
  • Irrota akkutilan kansi kamerasta.
  • Kiinnitä kansi akkukahvaan.
  • Irrota kansi liu'uttamalla vipua, joka vapauttaa sen, ja tekemällä kiinnittämisen toimet päinvastaisessa järjestyksessä.
 3. Kiinnitä ja lukitse akkukahva.

  • Aseta akku kameraan ja lukitse akkukahva paikalleen kääntämällä irrottamisvalitsinta.
 4. Poista akkupidin.

Huomio

 • Kun kiinnität akkutilan kannen takaisin kameraan, kiinnitä se niin, että se on auki vähintään 90°.
 • Älä kosketa kameran tai akkukahvan liittimiin.

Akkujen kiinnittäminen

 1. Kiinnitä akut.

  • Aseta akut paikalleen kuvan osoittamalla tavalla.
  • Kun käytetään vain yhtä akkua, sen voi asettaa kumpaan tahansa paikkaan.
  • Varmista akut työntämällä niitä nuolten suuntaan, kunnes ne napsahtavat paikalleen.
  • Akut poistetaan painamalla akkupitimen vipua nuolen suuntaan.
 2. Kiinnitä akkupidin.

  • Työnnä akkupidin kokonaan sisään ja lukitse se paikalleen.

Huomio

 • Kun asetat akut, varmista, että sähköliitännät ovat puhtaat. Pyyhi mahdollinen lika liittimistä pehmeällä liinalla.
 • Aseta akut, kun olet kiinnittänyt akkukahvan kameraan. Jos akkukahva kiinnitetään kameraan niin, että akut ovat jo paikallaan, akun varausta ei ehkä voida näyttää oikein.
 • Ennen kuin poistat akkukahvan, katkaise kamerasta virta ja poista akut.
 • Kiinnitä kameran ja akkukahvan liittimien suojakannet takaisin, kun olet irrottanut akkukahvan. Jos akkukahvaa ei käytetä vähän aikaan, poista akut.
 • Jos näkyviin tulee akkuyhteyteen liittyvä virheilmoitus, kun akkukahva on kiinnitetty, toimi ilmoituksen mukaan. Jos kamerasta katkeaa virta, asenna akkupidin uudelleen ja käynnistä kamera uudelleen.

Verkkovirran käyttäminen

 1. Kiinnitä tasavirtaliitin.

  • Kiinnitä tasavirtaliitin DR-E6 (myydään erikseen) samalla tavalla kuin akut.
  • Vie tasavirtaliittimen johto akkupitimen johtouran kautta.
  • Työnnä akkupidin kokonaan sisään ja lukitse se paikalleen.
 2. Kiinnitä akkupidin.

  • Ohjaa johdon pää ulos johdon reiästä.
 3. Liitä tasavirtaliitin verkkolaitteeseen.

  • Liitä tasavirtaliittimen liitin pitävästi verkkolaitteen AC-E6N (myydään erikseen) liitäntään.
 4. Liitä virtajohto.

  • Liitä virtajohto verkkolaitteeseen ja työnnä virtaliitin pistorasiaan.

Huomio

 • Älä liitä tai irrota virtajohtoa tai liitäntää tai irrota akkupidintä, kun kameraan on kytketty virta.
 • Vältä tasavirtaliittimen johdon jäämistä akkukahvan ja akkupitimen väliin.

Painikkeiden ja valitsinten toiminnot

 • Kun haluat käyttää painikkeita ja valitsimia, käännä pystyotekahvan ON/OFF-kytkin (3) asentoon ON.
 • Painikkeita ja valitsimia käytetään samalla tavalla kuin vastaavia kameran painikkeita ja valitsimia.
 1. (1) Monitoimipainike
 2. (2) Laukaisin
 3. (3) Pystyotekahvan ON/OFF-kytkin
 4. (4) Päävalintakiekko
 5. (5) Monitoimiohjain
 1. (6) AF-käynnistyspainike
 2. (7) Pikavalitsin 2
 3. (8) AE-lukituksen / salamavalotuksen lukituspainike
 4. (9) Suurennus/pienennyspainike
 5. (10) AF-pisteen valintapainike

USB-verkkolaitteen käyttäminen kameran lataamiseen/virtalähteenä

Kun käytät USB-verkkolaitetta PD-E1, voit ladata akun LP-E6NH tai LP-E6N poistamatta sitä akkukahvasta.

Huomio

 • LP-E6NH ja LP-E6N voidaan ladata yhdessä.
 • LP-E6NH- ja LP-E6N-akkuja voi ladata yksitellen tai kaksi kerrallaan.
 • LP-E6-akkua ei voi ladata tällä tavalla. Mikään akku ei lataudu, jos LP-E6NH tai LP-E6N on kiinnitettynä samaan aikaan LP-E6-akun kanssa.
 • Akku ei lataudu, jos LP-E6NH tai LP-E6N on asennettuna kameraan, kun tasavirtaliitin DR-E6 on yhdistetty.
 • Lataaminen pysähtyy, jos käytät kameraa.
 • Kun akut tyhjenevät, sovitin lataa ne. Tällöin kamera ei saa virtaa.

Lataaminen

 1. Liitä USB-verkkolaite.

  • Kun kameran virtakytkin on asennossa Virta pois, työnnä USB-verkkolaitteen liitin kokonaan kameran digitaaliliitäntään.
 2. Lataa akku.

  • Liitä virtajohto USB-virtasovittimeen ja työnnä toisen pään liitin pistorasiaan.
  • Lataus alkaa, ja latauksen merkkivalo syttyy.
  • Kun lataus on valmis, latauksen merkkivalo sammuu.

Virran syöttäminen

Kameraan voi kytkeä virran akkuja lataamatta asettamalla kameran virtakytkimen asentoon Virta päällä. Akut ladataan kuitenkin automaattisen virrankatkaisun aikana.

[Virran syöttäminen] näkyy näytössä, kun kamera saa virtansa näin.

Voit vaihtaa kameran virran syöttämisestä lataamiseen asettamalla kameran virtakytkimen asentoon Virta pois.

Huomio

 • Kameraan voi kytkeä virran vain, kun siinä on akku.
 • Voit suojata akkua ja ylläpitää sen kuntoa välttämällä yli 24 tunnin yhtäjaksoista lataamista.
 • Jos latauksen merkkivalo ei syty tai latauksen aikana ilmenee ongelma (tämän näkee latauksen merkkivalon vilkkumisesta), irrota virtajohto, aseta akku uudelleen paikalleen ja odota muutama minuutti, ennen kuin kytket virtajohdon uudelleen. Jos ongelma ei poistu, vie kamera lähimpään Canon-huoltoon.
 • Tarvittava latausaika ja latauksen määrä vaihtelevat ympäristön lämpötilan ja jäljellä olevan varauksen mukaan.
 • Turvallisuuden takia lataaminen kylmässä kestää pidempään.
 • Akussa jäljellä oleva varaus saattaa pienentyä, kun kameraan syötetään virtaa. Jotta akkuvirta ei pääse loppumaan, käytä täyteen ladattua akkua, kun kuvaat säännöllisin väliajoin.