Mukautettu kuvaustila (C1–C3)

Nykyiset kameran asetukset, kuten kuvaus- ja valikkoasetukset sekä valinnaisten toimintojen asetukset, voidaan rekisteröidä mukautetuiksi kuvaustiloiksi [Mukautettu kuvaustila 1]–[Mukautettu kuvaustila 3]. Voit tallentaa eri toiminnot käytettäväksi stillkuvien kuvauksessa ja videokuvauksessa.

  1. Valitse [Asetus: Mukaut. kuvaustila (C1-C3)].

  2. Valitse [Rekisteröi asetukset].

  3. Tallenna haluamasi kohteet.

    • Valitse tallennettava mukautettu kuvaustila ja valitse sitten [OK] näytössä [Rekisteröi asetukset].
    • Nykyiset kameran asetukset tallennetaan mukautettuun kuvaustilaan C*.

Rekisteröityjen asetusten automaattinen päivitys

Jos muutat asetusta, kun kuvaat mukautetussa kuvaustilassa, tilaan voidaan päivittää automaattisesti uusi asetus (automaattinen päivitys). Ota automaattinen päivitys käyttöön vaiheessa 2 valitsemalla [Autom. päivitys] -asetukseksi [Päällä].

Mukautettujen kuvaustilojen tallennuksen peruuttaminen

Jos valitset [Poista asetukset] vaiheessa 2, kunkin tilan asetukset voidaan nollata oletusasetuksiin, joissa ne olivat ennen tallennusta.

Huomautus

  • Voit muuttaa myös kuvaus- ja valikkoasetuksia mukautetuissa kuvaustiloissa.