Äänenvoimakkuus

Kameran äänten voimakkuutta voi säätää.

  1. Valitse [Asetus: Äänitaso].

  2. Määritä vaihtoehto.

    • Valitse vaihtoehto ja säädä äänenvoimakkuutta kääntämällä Pikavalitsin 1-valitsinta.

Huomautus

  • Kamera antaa aina äänimerkin jokaisella [Kuvaaminen: Suljintila]-asetuksella, kun [Toista aina vapautett.] on valittuna [Suljinääni] -asetuksissa.