Kauko-ohjaus (EOS Utility)

EOS Utility -ohjelmiston avulla voit katsella kameraan tallennettuja kuvia ja tallentaa niitä tietokoneeseen. EOS Utility -ohjelmiston avulla voit myös kuvata ohjaten kameraa etäältä sekä muuttaa kameran asetuksia.

 • Asenna EOS Utility -ohjelmisto tietokoneeseen ennen yhteyden muodostamista ().
 • Katso kohdasta Wi-Fi-yhteydet tietokoneeseen EOS Utility -ohjelmiston avulla ohjeet kameran käytön valmistelusta EOS Utility -ohjelmistolla yhdistämällä se Wi-Fi-verkkoon WPS (PBC-tila) -yhteensopivan tukiaseman kautta.

EOS Utility -ohjelmiston yhteysasetusten määrittäminen

Nämä ohjeet jatkuvat kohdasta Tiedonsiirtotoiminnon asetusten määrittäminen.

 • Yhteyden muodostaminen vaatii myös toimia tietokoneessa. Lisätietoja on tietokoneen käyttöohjeissa.

Toimet kamerassa (1)

 1. Valitse [OK].

  • Seuraava viesti tulee näkyviin.

Toimet tietokoneessa

 1. Käynnistä tietokoneen EOS Utility -ohjelmisto.

 2. Valitse EOS Utility -ohjelmistossa [Pairing over Wi-Fi/LAN/Pariliitos Wi-Fi-/lähiverkkoyhteydellä].

  • Jos näyttöön tulee palomuuria koskeva viesti, valitse [Yes/Kyllä].
 3. Valitse tietokoneessa [Connect/Yhdistä].

  • Valitse yhdistettävä kamera ja valitse sitten [Connect/Yhdistä].
  • Jos näkyviin tulee useita kameroita, valitse yhdistettävä kamera kameran näytössä näkyvän MAC-osoitteen perusteella.
  • Kameran MAC-osoitteen voi tarkistaa [MAC-osoite] -näytössä ().

Toimet kamerassa (2)

 1. Valitse [OK].

  • Tämä ilmoitus näytetään, kun kamera havaitsee tietokoneen valitessasi [Connect/Yhdistä] vaiheessa 4.
  • Valitse [OK].
 2. Valitse [OK].

 3. Valitse [OK].

  • Näytölle palautuu [Verkon asetukset] -näyttö.
  • Kameran Verkko-merkkivalo syttyy vihreänä.
  • Asetustiedot tallennetaan kameraan.

EOS Utility -ohjelmiston yhteysasetukset on nyt määritetty.

 • Tämän jälkeen kameraa ja tietokonetta ei tarvitse yhdistää manuaalisesti niin kauan kuin et muuta asetuksia laitteiden ensimmäisen yhdistämisen jälkeen.

EOS Utility -ohjelmiston käyttäminen

Lisätietoja EOS Utility -ohjelmiston käyttämisestä on EOS Utility -ohjelmiston käyttöoppaassa. Kauko-ohjauksella kuvaaminen on vain yksi monista käytettävissä olevista kameran toiminnoista.

Huomio

 • Jotkin valikkokohdat eivät ole käytettävissä, kun kamera on yhdistetty verkkoon.
 • Automaattitarkennuksen nopeus voi pienentyä etäkuvauksessa.
 • Yhteyden tila voi aiheuttaa sen, että kuvien näyttö tai sulkimen laukaisu tapahtuu viiveellä.
 • Etäkuvaus näytöllä -tilassa kuvansiirto on hitaampaa kuin liitäntäkaapeliyhteydellä. Tämän vuoksi liikkuvien kohteiden liikkeet eivät toistu tasaisesti.

Suora siirto

Kun kamera on yhdistetty EOS Utility -ohjelmistoon ja EOS Utility -ikkuna on näytössä, voit käyttää kameraa kuvien siirtämiseen tietokoneeseen.

Jos siirrät useita kuvia, harkitse verkkovirtalisävarusteen käyttämistä (myydään erikseen).

Siirrettävien kuvien valitseminen

 1. Valitse [Tiedonsiirtotoiminnot: Kuvan siirto].

 2. Valitse [Kuvien val./lähetys].

 3. Valitse [Suora siirto].

 4. Valitse [Val. kuva].

 5. Valitse siirrettävä kuva.

  • Valitse siirrettävä kuva Pikavalitsin 1-valitsimella ja paina sitten SET-painiketta.
  • Lisää valintamerkki [Valintamerkki] näytön vasempaan yläkulmaan Pikavalitsin 1-valitsimella ja paina sitten SET.
  • Kolmen kuvan näytössä käännä Pikavalitsin 2-valitsinta vastapäivään. Voit palata yhden kuvan näyttöön kääntämällä Pikavalitsin 2-valitsinta myötäpäivään.
  • Jos haluat valita lisää siirrettäviä kuvia, toista vaihe 5.
  • Paina kuvavalinnan jälkeen MENU-painiketta.
 6. Valitse [Siirrä].

 7. Valitse [OK].

  • Valitut kuvat siirretään tietokoneeseen.

Useiden kuvien valitseminen

Useita kuvia voidaan siirtää kerralla, kun olet valinnut valintatavan.

 1. Avaa [Kuvien val./lähetys] -näyttö.

 2. Valitse valintatapa.

Kansiossa

 • Valitse [Valitse].
 • Valitse suosimasi valintatapa.
  • Vaihtoehto [Valitse kuvat, joita ei siirr.] valitsee kaikki valitun kansion kuvat, joiden siirto epäonnistui.
  • Vaihtoehto [Valitse ei-siirretyt kuvat] valitsee kaikki valitun kansion lähettämättömät kuvat.
  • Vaihtoehto [Val. siirto epäonn. (vain )] valitsee kaikki valitun kansion suojatut kuvat, joiden siirto epäonnistui.
  • Vaihtoehto [Val. ei-siirr. kuvat (vain )] valitsee kaikki valitun kansion lähettämättömät suojatut kuvat.
  • Vaihtoehto [Tyhjennä siirtohistoria] tyhjentää valitussa kansiossa olevien kuvien siirtohistorian.
  • Kun siirtohistoria on tyhjennetty, voit valita [Valitse ei-siirretyt kuvat] ja siirtää kaikki kansion kuvat uudelleen.
  • Kun siirtohistoria on tyhjennetty, voit valita [Val. ei-siirr. kuvat (vain )] ja siirtää kaikki kansion suojatut kuvat uudelleen.
 • Valitse kansio.
 • Tallenna kohteeseen [Siirrettäviä kuvia] valitsemalla [OK].

Kortilla

 • Valitse [Kaikki].
 • Valitse suosimasi valintatapa.
  • Vaihtoehto [Valitse kuvat, joita ei siirr.] valitsee kaikki kortin kuvat, joiden siirto epäonnistui.
  • Vaihtoehto [Valitse ei-siirretyt kuvat] valitsee kaikki kortin lähettämättömät kuvat.
  • Vaihtoehto [Val. siirto epäonn. (vain )] valitsee kaikki kortin suojatut kuvat, joiden siirto epäonnistui.
  • Vaihtoehto [Val. ei-siirr. kuvat (vain )] valitsee kaikki kortit lähettämättömät suojatut kuvat.
  • Vaihtoehto [Tyhjennä siirtohistoria] tyhjentää kortin kuvien siirtohistorian.
  • Kun siirtohistoria on tyhjennetty, voit valita [Valitse ei-siirretyt kuvat] ja siirtää kaikki kortille tallennetut kuvat uudelleen.
  • Kun siirtohistoria on tyhjennetty, voit valita [Val. ei-siirr. kuvat (vain )] ja siirtää kaikki kortille tallennetut suojatut kuvat uudelleen.
 • Valitsemalla [OK] voit tallentaa valitut kuvat kohtaan [Siirrettäviä kuvia].

Valitse alue

 • Valitse [Alue].
 • Kun valitset alueen ensimmäisen ja viimeisen kuvan, kaikkiin alueen kuviin merkitään valintamerkki [Valintamerkki] ja yksi kopio kustakin kuvasta lähetetään.
 • Paina kuvavalinnan jälkeen MENU-painiketta.
 • Valitsemalla [OK] voit tallentaa valitut kuvat kohtaan [Siirrettäviä kuvia].

RAW+JPEG- tai RAW+HEIF-kuvien siirtäminen

Voit määrittää siirrettävät RAW+JPEG- tai RAW+HEIF-kuvat.

 1. Valitse [Tiedonsiirtotoiminnot: Kuvan siirto].

 2. Valitse siirrettävien kuvien tyyppi.

  • RAW+JPEG-lähetys

   • Valitse [RAW+JPEG-lähetys] ja valitse sitten [Vain JPEG], [Vain RAW] tai [RAW+JPEG].
  • RAW+HEIF-lähetys

   • Valitse [RAW+HEIF-lähetys] ja valitse sitten [Vain HEIF], [Vain RAW] tai [RAW+HEIF].

Huomio

 • Jotkin valikkokohdat eivät ole käytettävissä kuvien siirron aikana.

Huomautus

 • Tämä asetus on yhteydessä [RAW+JPEG-lähetys]- ja [RAW+HEIF-lähetys]-asetuksiin [Siirrettävät kuvat]-näytössä ().

Selitteiden luominen ja tallentaminen

Voit luoda selitteitä, tallentaa ne kameraan ja käyttää niitä kohdassa Selitteen lisääminen ennen siirtoa kuvatulla tavalla.

 1. Käynnistä EOS Utility ja valitse [Camera settings/Kamera-asetukset].

 2. Valitse [WFT Captions/WFT-selitteet].

 3. Kirjoita selite tai selitteet.

  • Voit kirjoittaa enintään 31 merkkiä (ASCII-muodossa).
  • Voit noutaa kameraan tallennetut selitetiedot valitsemalla [Load settings/Lataa asetukset].
 4. Aseta selitteet kamerassa.

  • Aseta uudet selitteet kameraan valitsemalla [Apply to camera/Käytä kamerassa].