RAW-kuvien käsittely pilvipalvelussa

Voit lähettää RAW- tai Pakattu RAW-kuvia image.canon-palveluun, jossa niistä tuotetaan JPEG- tai HEIF-kuvia. Alkuperäiset RAW-kuvat eivät muutu, joten voit käsittelyehtoja muuttamalla luoda useita JPEG- tai HEIF-kuvia.

Huomio

 • Maksuton rekisteröityminen image.canon-palveluun on tehtävä etukäteen.

  Huomaa, että RAW-kuvien käsittely pilvipalvelussa edellyttää maksullista tilausta. Tilauksen tiedot saa image.canon-verkkosivuilta.

 • Tämän kuvankäsittelypalvelun tuottamat kuvat tallennetaan image.canon-palvelimille. Käsiteltyjä kuvia ei tallenneta kameraan.

Huomautus

 • Ennen kuin jatkat, yhdistä kamera image.canon-palveluun ().

Käsittelykapasiteetin tarkastaminen

Voit tarkastaa, montako kuvaa voit käsitellä image.canon-palvelussa.

 1. Valitse [Toisto: RAW-kuvan pilvikäsittely].

 2. Valitse [Tarkista käsittelykapas. (päivitä)].

  • Kamera yhdistää image.canon-palveluun.
 3. Tarkasta määrä kohdasta [Käsittelykapas.].

  • Kohdan [Käsittelykapas.] tiedot päivittyvät.

Huomio

 • [Käsittelykapas.] on [0], jos sinulla ei ole maksullista tilausta RAW-kuvien käsittelyyn pilvipalvelussa. Saat tilaustiedot sähköpostiosoitteeseen, jonka tallensit image.canon-verkkosivustossa, jos tarkastat käsittelykapasiteetin ilman tilausta.

Käsiteltävien kuvien lisääminen

 1. Valitse [Lisää käsiteltäviä kuvia].

 2. Valitse vaihtoehto ja valitse sitten kuvat.

  • Voit valita käsiteltäväksi useita kuvia kerralla.

  Valitse kuvat

  • Valitse käsiteltävä kuva Pikavalitsin-valitsinta kääntämällä ja paina sitten SET-painiketta.
  • Paina Q (Pikavalinta)-painiketta.

  Valitse alue

  • Valitse ensimmäinen kuva (aloituskohta).
  • Valitse viimeinen kuva (lopetuskohta). Kaikkiin ensimmäisen ja viimeisen kuvan välisellä alueella oleviin kuviin lisätään valintamerkki [Valintamerkki].
  • Toista tämä vaihe, jos haluat käsitellä muita kuvia.
  • Paina Q (Pikavalinta)-painiketta.
 3. Määritä haluamasi käsittelyehdot.

  Käytä kuvausasetuksia

  • Kuvat käsitellään käyttäen kuvausajankohdan kuva-asetuksia.
  • [Kuvaaminen: HDR-kuvaus ] ‑asetuksella [Päällä] otetut kuvat käsitellään HEIF-muotoon ja asetuksella [Pois] otetut kuvat käsitellään JPEG-muotoon.

  Määritä käsittely→JPEG/Määritä käsittely→HEIF

  • Valitse vaihtoehto käyttämällä Monitoimiohjain.
  • Muuta asetusta kääntämällä Päävalintakiekko- tai Pikavalitsin-valitsinta.
  • Avaa toiminnon asetusnäyttö painamalla SET-painiketta.
  • Jos haluat palauttaa kuvan ottamisen aikana käytössä olleet kuvan asetukset, paina Poista-painiketta ja valitse [OK], kun [Palaa kuvausasetuksiin] on näkyvissä.

  Vertailunäyttö

  • Voit vaihtaa näyttöjen [Muut. jälkeen] ja [Kuvausasetukset] välillä painamalla INFO-painiketta ja kääntämällä Pikavalitsin-valitsinta.
  • [Muut. jälkeen]-näytössä oranssilla näkyvät kohteet ovat kuvan ottamisen jälkeen muokattuja kohteita.
  • Palaa käsittelyehtonäyttöön painamalla MENU-painiketta.
 4. Valitse [Tallenna].

  • Kun käytetään asetusta [Määritä käsittely→JPEG] tai [Määritä käsittely→HEIF], valitse [Tallenna ja lopeta] (Tallenna).
  • Lue ilmoitus ja valitse [OK].
 5. Lisää lähetyslistaan.

  • Lue ilmoitus ja valitse [OK].

Valittujen kuvien tarkastaminen/poistaminen

 1. Valitse [Tarkista/poista valitut kuvat].

 2. Selaa kuvia.

  • Tarkasta kuvat kääntämällä Pikavalitsin-valitsinta.
  • Voit poistaa lähetyslistasta painamalla SET-painiketta.

   Näytössä näkyy [Valintamerkki].

  • Voit tarkistaa kuvan käsittelyehdot painamalla Poista-painiketta.
 3. Poista nykyinen kuva lähetyslistasta tarpeen mukaan.

  • Paina MENU-painiketta.

   Valitse [OK], kun näkyviin tulee ilmoitus kuvien poistamisesta lähetyslistasta.

Kuvien lähettäminen

 1. Valitse [Lähetä].

 2. Lue ilmoitus.

  • Lue ilmoitus ja valitse [Lähetä].
  • Sinulle ilmoitetaan Canon ID -tiliisi tallennettuun sähköpostiosoitteeseen, kun tiedostosi on vastaanotettu käsiteltäviksi ja kun käsittely valmistuu.

Huomio

 • Kuvien lukumäärä ja käsittelykapasiteetti eivät välttämättä päivity oikein, jos lähetyksen aikana tapahtuu [Err 138] ‑tiedonsiirtovirhe. Huomaa, että vaikka kuvien lukumäärä ja käsittelykapasiteetti eivät päivittyisi oikein, kuvia saatetaan käsitellä palvelimessa. Odota sähköpostiin saapuvaa ilmoitusta käsittelyn valmistumisesta.
 • Kamera jatkaa kuvien lähettämistä, vaikka [Pysäytä] valittaisiin [Lähetä kuvia]-näytössä. Voit peruuttaa lähettämisen valitsemalla [OK] [Keskeytä siirto] ‑näytössä, kun käyttövalo vilkkuu.
 • Sen mukaan, valitsitko [OK] [Keskeytä siirto] ‑näytössä, lähettäminen saattaa jatkua ja kuvia saatetaan käsitellä palvelimessa.