Tulostus (DPOF)

DPOF (Digital Print Order Format) -toiminnolla voit tulostaa korttiin tallennetut kuvat tulostusmääritysten, kuten kuvavalinnan ja kopiomäärän, mukaisesti. Voit tulostaa useita kuvia kerralla tai luoda kuvatilauksen valokuvapalvelua varten.

Voit määrittää tulostusasetukset, kuten tulostustavan, päivämäärän tulostuksen ja tiedostonumeron tulostuksen. Tulostusasetuksia käytetään kaikissa tulostettavaksi määritetyissä kuvissa. (Tulostusasetuksia ei voi määrittää kullekin kuvalle erikseen.)

Tulostusvalinnat

 1. Valitse [Toisto: Tulostus].

 2. Valitse [Asetus].

 3. Määritä haluamasi asetukset.

  • Määritä asetukset [Tulostustapa], [Päiväys] ja [Tied. No.].
  Tulostustapa Normaali Arkille tulostetaan yksi kuva.
  Luettelokuva Arkille tulostetaan useita pienoiskuvia.

  Molemmat Sekä normaali että luettelokuva tulostetaan.
  Päiväys Päällä [Päällä] tulostaa tallennetun päivämäärän otettuun kuvaan.
  Pois
  Tied. No. Päällä [Päällä] tulostaa tiedostonumeron.
  Pois
 4. Poistu asetuksesta.

  • Paina MENU-painiketta.
  • Määritä sitten tulostettavat kuvat valitsemalla [Val. kuva] tai [Useita].

Huomio

 • Jos tulostat kuvan suuressa koossa käyttämällä [Luettelokuva]- tai [Molemmat]-asetusta (), luettelokuvaa ei ehkä voi tulostaa joillakin tulostimilla. Muuta tässä tapauksessa kuvan kokoa () ja tulosta sitten luettelokuva.
 • Tulostimesta ja tulostustapa-asetuksesta riippuen päiväys ja tiedostonumero eivät ehkä tulostu, vaikka [Päiväys]- ja [Tied. No.] -asetuksiksi on määritetty [Päällä].
 • Et voi määrittää [Luettelokuva]-tulostuksessa yhtä aikaa sekä [Päiväys]- että [Tied. No.] -asetukseksi [Päällä].
 • Kun tulostat DPOF-toiminnolla, käytä korttia, jonka tulostustiedot on määritetty. Et voi tulostaa määritettyä tulostustilausta, jos vain purat kuvat kortista tulostusta varten.
 • Jotkin DPOF-yhteensopivat tulostimet ja valokuvapalvelut eivät välttämättä pysty tulostamaan kuvia määritettyjen asetuksien mukaan. Kun käytät tulostinta, katso tietoja tulostimen käyttöoppaasta. Kun tilaat palvelua valokuvapalvelusta, kysy etukäteen.
 • Älä käytä tätä kameraa sellaisten kuvien tulostusasetusten määrittämiseen, joiden DPOF-asetukset on määritetty toisessa kamerassa. Tulostusasetus saatetaan vahingossa korvata toisella. Lisäksi tulostus ei välttämättä onnistu kaikilla kuvatyypeillä.

Tulostettavien kuvien valitseminen

Kuvien valinta

Valitse ja määritä kuvat yksitellen.

Tallenna tulostusasetus korttiin painamalla MENU-painiketta.

 • Normaali/Molemmat

  (1) Määrä

  (2) Kuvia valittu yhteensä

  Tulosta näytön kuva painamalla SET-painiketta. Kääntämällä Pikavalitsin 1-valitsinta, voit asettaa tulostusmääräksi enintään 99.

 • Luettelokuva

  (3) Valintamerkki

  (4) Luettelokuvakuvake

  Paina SET-painiketta, niin valintaruutuun lisätään valintamerkki [Valintamerkki]. Kuva lisätään luettelokuvaan.

Useiden kuvien valitseminen

 • Valitse alue

  Valitse [Valitse alue] kohdassa [Useita]. Kun valitset alueen ensimmäisen ja viimeisen kuvan, kaikkiin alueen kuviin merkitään valintamerkki [Valintamerkki] ja yksi kopio kustakin kuvasta määritetään tulostettavaksi.

 • Kaikki kansion kuvat

  Valitse [Merkitse kaikki kansion kuvat] ja valitse kansio. Kansion kaikista kuvista määritetään tulostettavaksi yksi paperikopio.

  Jos valitset [Poista kaikki kansion merkinnät] ja valitset kansion, kansion kaikkien kuvien tulostus peruutetaan.

 • Kaikki muistikortin kuvat

  Jos valitset [Merkitse kaikki kortin kuvat], kaikista kortin kuvista määritetään tulostettavaksi yksi kopio.

  Jos valitset [Poista merkinnät kortilta], kaikkien kortin kuvien tulostus poistetaan.

Jos hakuehtoja on määritetty toiminnolla [Toisto: Aseta kuvien hakuehdot] () ja valitset [Useita], näytöksi vaihtuu [Merkitse kaikki löydetyt kuvat] ja [Poista kaikkien löyd. kuvien merk].

 • Kaikki löydetyt kuvat

  Jos valitset [Merkitse kaikki löydetyt kuvat], kaikista hakuehdoilla suodatetuista kuvista määritetään tulostettavaksi yksi kopio.

  Jos valitset [Poista kaikkien löyd. kuvien merk], kaikkien suodatettujen kuvien tulostus poistetaan.

Huomio

 • RAW-kuvia tai videoita ei voi määrittää tulostettavaksi. Huomaa, että RAW-kuvia tai videoita ei sisällytetä tulostukseen, vaikka valitset kaikki kuvat kerralla asetuksella [Useita].