Stillkuvien kääntäminen

Voit kääntää näytössä olevaa kuvaa eri suuntiin tällä toiminnolla.

 1. Valitse [Toisto: Käännä stillkuvia].

 2. Valitse käännettävä kuva.

  • Valitse kuva Pikavalitsin 1-valitsimella.
 3. Käännä kuvaa.

  • Joka kerta, kun painat SET-painiketta, kuva kääntyy myötäpäivään seuraavasti: 90°→270°→0°.
  • Jos haluat kääntää toista kuvaa, toista vaiheet 2 ja 3.

Huomautus

 • Jos määrität [Asetus: Autom. kääntö] -asetukseksi [Päällä] () ennen kuvien ottamista, kuvaa ei tarvitse kääntää tällä toiminnolla.
 • Jos käännetty kuva ei näy käännetyssä suunnassa kuvan toiston aikana, määritä [Asetus: Autom. kääntö] -asetukseksi [Päällä].
 • Videokuvaa ei voi kääntää.