Kuvaaminen ja videointi

Tässä luvussa kerrotaan kuvaamisesta ja videoinnista sekä kuvausvälilehden [] valikkoasetukset.