Aikakoodi

Aikakoodi tallennetaan automaattisesti videotallennuksen aikana. Aikakoodiin tallennetaan aina kuluneet tunnit, minuutit, sekunnit ja ruudut. Niitä käytetään lähinnä, kun videoita muokataan.

Voit määrittää aikakoodin kohdassa [Kuvaaminen: Aikakoodi].

Huomio

 • Aikakoodeja ei ehkä näytetä oikein, jos videot toistetaan jollain muulla laitteella kuin kameralla.

Laskenta

 • Tall. aikana

  Aikakoodi siirtyy eteenpäin vain videotallennuksen aikana. Kuhunkin videotiedostoon tallennettu aikakoodi jatkuu edellisen tiedoston viimeisestä aikakoodista.

 • Jatkuvasti

  Aikakoodi etenee myös silloin, kun et tallenna videota.

Huomio

 • Kun asetus on [Jatkuvasti], aikakoodeja ei lisätä tallentamiisi suuren kuvataajuuden videoihin.
 • Kun asetus on [Jatkuvasti], kaikki ajan, aikavyöhykkeen ja kesäajan muutokset vaikuttavat aikakoodeihin ().

Aloitusajan asetus

Voit asettaa aikakoodin aloitusajan.

 • Manuaalinen asetus

  Voit asettaa minkä tahansa tunnin, minuutin, sekunnin ja ruudun.

 • Nollaa

  Nollaa asetuksella [Manuaalinen asetus] tai [Aseta kameran ajaksi] määritetyn ajan arvoon ”00:00:00.” tai ”00:00:00:” ().

 • Aseta kameran ajaksi

  Asettaa tunnit, minuutit ja sekunnit vastaamaan kameran aikaa. Asettaa ruudun arvoksi ”00”.

Videotallennuslaskuri

Voit valita, miten aika näytetään videon tallennusnäytössä.

 • Tall. aika

  Tallennuksen valmiustilassa näytetään käytettävissä oleva tallennusaika. Tallennuksen aikana näytetään videotallennuksen aloittamisesta kulunut aika (1).

 • Aikakoodi

  Näyttää aikakoodin videotallennuksen aikana (2).

Videotoistolaskuri

Voit valita, miten aika näytetään videotoistonäytössä.

 • Tall. aika

  Näyttää tallennus- tai toistoajan videon toiston aikana.

 • Aikakoodi

  Näyttää aikakoodin videon toiston aikana.

Huomautus

 • Aikakoodit tallennetaan aina videotiedostoihin (paitsi suuren kuvataajuuden videoihin, kun asetus on [Jatkuvasti]) riippumatta [Videotall.lask.]-asetuksesta.
 • [Videotoisto lask.] -asetus kohdassa [Kuvaaminen: Aikakoodi] on yhteydessä asetukseen [Toisto: Videotoisto lask.] niin, että nämä asetukset vastaavat aina toisiaan.
 • ”Ruutu”-laskuria ei näytetä videon tallennuksen tai toiston aikana.

HDMI

 • Aikakoodi

  Aikakoodit voidaan lisätä videoihin, kun tallennat niitä ulkoiseen laitteeseen HDMI:n kautta.

  • Pois

   Aikakoodia ei lisätä HDMI-videolähtöön.

  • Päällä

   Aikakoodit lisätään HDMI-videolähtöön. Kun [Päällä] on asetettu, [Tallennus ohjaus] näytetään.

 • Tallennus ohjaus

  Kun videota tallennetaan HDMI-videolähdön kautta ulkoiseen laitteeseen, voit synkronoida tallennuksen kameran videon tallennuksen käynnistykseen ja pysäytykseen.

  • Pois

   Ulkoinen laite aloittaa ja lopettaa tallennuksen.

  • Päällä

   Tallennus ulkoisella laitteella on synkronoitu tallennuksen käynnistämiseen/pysäyttämiseen kamerassa.

Huomio

 • Aikakoodeja ei lisätä HDMI-videolähtöön, kun kuvaat suuren kuvataajuuden videoita ja [Laskenta]-asetus kohdassa [Aikakoodi] on [Jatkuvasti].
 • Tarkista valmistajalta, onko ulkoinen tallennin yhteensopiva [Aikakoodi]- ja [Tallennus ohjaus] -toiminnon kanssa.
 • Vaikka [Aikakoodi]-asetus on [Pois], ulkoiset tallentimet saattavat lisätä aikakoodin videoihin riippuen laitteiden teknisistä tiedoista. Lisätietoja laitteiden määrityksistä, jotka liittyvät aikakoodin lisäämiseen HDMI-lähtöön, saa laitteen valmistajalta.

Hienosäätö

Aikakoodin ruutulaskuri aiheuttaa poikkeaman todellisen ajan ja aikakoodin välille, jos kuvataajuudeksi on asetettu (119,9 kuvaa/s), (59,94 kuvaa/s) tai (29,97 kuvaa/s). Poikkeama korjataan automaattisesti, kun [Päällä]-asetus on määritetty.

 • Päällä

  Poikkeama korjataan automaattisesti ohittamalla aikakoodin numeroita (DF: drop frame, hienosäätö).

 • Pois

  Poikkeamaa ei korjata (NDF: Non-drop frame, ei hienosäätöä).

  Aikakoodit näytetään seuraavasti.

  • Päällä (DF)

   00:00:00. (Toisto: 00:00:00.00)

  • Pois (NDF)

   00:00:00: (Toisto: 00:00:00:00)

Huomautus

 • [Hienosäätö] -asetusta ei näytetä, kun kuvataajuudeksi on asetettu (24,00 kuvaa/s), (23,98 kuvaa/s) tai kun [Asetus: Videojärjest.] -asetuksena on [PAL].