Pikavalintojen muokkaaminen

Pikavalintakohteita ja asetteluja voi muokata.

 1. Valitse [Kuvaaminen: Mukauta pikavalintoja].

 2. Valitse [Muokkaa asettelua].

 3. Valitse poistettavat kohteet.

  • Valitse poistettava kohde Pikavalitsin 1-valitsimella tai käyttämällä Monitoimiohjain ja paina sitten SET.
  • Pikavalintanäytössä näytetyt kohteet on merkitty valintamerkillä. Valintamerkittömät kohteet poistetaan.
 4. Valitse lisättävät kohteet.

  • Valitse lisättävä kohde Pikavalitsin 1- tai Monitoimiohjain-valitsimella ja paina sitten SET-painiketta.
  • Kun haluat muuttaa asettelua, paina INFO-painiketta.
 5. Muuta asettelua.

  • Valitse siirrettävä kohde Pikavalitsin 1-valitsimella ja paina sitten SET.
  • Siirrä kohdetta Pikavalitsin 1-valitsimella ja paina sitten SET.
  • Poistu määrityksestä painamalla MENU-painiketta.
 6. Valitse [Tallenna ja lopeta].

 7. Tarkista näyttö.

  • Painamalla Q (Pikavalinta)-painiketta pääset tarkistamaan näytön, kun määrityksesi on otettu käyttöön.

Käyttäjän pikavalintanäytön nollaus tai kaikkien kohteiden tyhjentäminen

 • Valitsemalla [Nollaa asetukset] voit palauttaa Pikavalintanäytön kohteet ja asettelun.
 • Valitsemalla [Tyhjennä kaikki kohteet] voit poistaa kaikki kohteet asettelusta, jolloin Pikavalintanäyttöä ei näytetä, kun Q (Pikavalinta)-painiketta painetaan.