Kuvaaminen käyttäen välkynnänpoistoa

Valotus ja väri voivat tulla näkyviin jatkuvassa kuvauksessa, kun valotusaika on lyhyt ja valonlähde välkkyvä (kuten loisteputki), koska pystysuuntainen valotus saattaa olla epätasainen. Välkynnänpoiston avulla voit ottaa kuvia, joissa välkyntä vaikuttaa vähemmän valotukseen ja väreihin.

 1. Valitse [Kuvaaminen: Välkynnänpoisto].

 2. Valitse [Päällä].

 3. Ota kuva.

Huomio

 • Kun asetus on [Päällä] ja kuvaat välkkyvän valonlähteen valossa, laukaisuviive voi olla pidempi. Lisäksi jatkuvan kuvauksen nopeus voi hidastua ja kuvausväli voi muuttua epäsäännölliseksi.
 • Vain taajuuksilla 50Hz tai 60Hz tapahtuva välkyntä voidaan havaita. Lisäksi, jos valonlähteen välkyntätaajuus muuttuu jatkuvan kuvauksen aikana, välkynnän vaikutusta ei voida vähentää.
 • Tilassa [Joustava AE-esivalinta], [Ohjelmoitu AE] tai [Aukon esivalinta] otettujen kuvien värisävy saattaa vaihdella, jos valotusaika muuttuu jatkuvan kuvauksen aikana tai jos otat useita kuvia samasta kohteesta eri valotusajoilla. Voit välttää värisävyjen vaihtelun kuvaamalla kiinteällä valotusajalla tilassa [Joustava AE-esivalinta], [Valotusajan esivalinta] tai [Käsisäätöinen valotus].
 • Otettujen kuvien värisävyt voivat vaihdella asetuksilla [Päällä] ja [Pois].
 • Valotusaika, aukkoarvo ja ISO-herkkyys voivat muuttua, kun aloitat kuvauksen AE-lukituksella.
 • Jos kohteen tausta on tumma tai jos kuvassa on kirkas valonlähde, kamera ei välttämättä havaitse välkyntää kunnolla.
 • Välkynnänpoisto ei ehkä ole mahdollista tietyissä valaistuksissa.
 • Valonlähteestä riippuen kamera ei välttämättä pysty havaitsemaan välkyntää.
 • Valonlähteestä ja kuvausolosuhteista riippuen tämän toiminnon käyttäminen ei välttämättä johda odotettuun tulokseen.
 • Salamavalokuvauksessa valotus saattaa vaihdella.

Huomautus

 • On suositeltavaa ottaa muutama testikuva etukäteen.
 • Voit havaita välkynnän manuaalisesti (esimerkiksi valonlähteen vaihtuessa) painamalla Q (Pikavalinta)-painiketta, valitsemalla [Välkynnänpoisto] ja painamalla sitten INFO-painiketta.