BULB: Pitkät valotukset (Aikavalotus)

Tässä tilassa suljin pysyy auki niin kauan kuin pidät laukaisinta kokonaan pohjassa ja sulkeutuu, kun vapautat laukaisimen. Käytä aikavalotusta yökuvauksessa, ilotulituksen, tähtitaivaan tai muiden pitkää valotusaikaa edellyttävien kohteiden kuvaamisessa.

 1. Valitse kuvaustilaksi [Aikavalotus].

  • Paina MODE-painiketta ja valitse [Aikavalotus] kääntämällä Päävalintakiekko-valitsinta.
 2. Valitse haluamasi aukkoarvo.

  • Määritä se kääntämällä Päävalintakiekko-valitsinta.
 3. Ota kuva.

  • Aikavalotus jatkuu niin kauan kuin laukaisinta pidetään painettuna pohjaan.
  • Kulunut valotusaika näkyy LCD-paneelissa.

Huomio

 • Älä kohdista kameraa voimakkaaseen valonlähteeseen, kuten aurinkoon tai hyvin voimakkaaseen keinovalon lähteeseen. Se voi vahingoittaa kameran kuvakennoa tai sisäisiä osia.
 • Pitkä aikavalotus aiheuttaa kuvaan tavallista enemmän kohinaa.
 • ISO 400 -asetusta käytetään, kun kameraan valitaan Automaattinen ISO -asetus.
 • Jos käytät aikavalotuksessa itselaukaisua aikavalotusajastimen sijasta, pidä laukaisinta kokonaan alhaalla (itselaukaisun aika ja aikavalotuksen aika).

Huomautus

 • Voit vähentää pitkän valotusajan aiheuttamaa kohinaa määrittämällä asetuksen [Kuvaaminen: Pitkän valot. kohinanpoisto] ().
 • Aikavalotuksen kanssa suositellaan käyttämään jalustaa.
 • Voit kuvata aikavalotuksella myös kaukolaukaisimella RS-80N3 (myydään erikseen, ).
 • Voit kuvata aikavalotuksella myös langattomalla kauko-ohjaimella BR-E1 (myydään erikseen). Kun painat kaukolaukaisimen vapautuspainiketta (eli lähetyspainiketta), aikavalotus alkaa joko heti tai 2 sekunnin kuluttua. Lopeta aikavalotus painamalla painiketta uudelleen.

Aikavalotus

Voit määrittää aikavalotuksen valotusajan etukäteen. Tämän toiminnon ansiosta laukaisinta ei tarvitse pitää alhaalla aikavalotusten aikana, mikä voi vähentää kameran tärähtelyä.

Huomaa, että aikavalotus voidaan asettaa ja se on voimassa vain tilassa [] (aikavalotus).

 1. Valitse [Kuvaaminen: Aikavalotus].

 2. Valitse [Päällä].

  • Valitse [Päällä] ja paina sitten INFO-painiketta.
 3. Aseta valotusaika.

  • Valitse vaihtoehto (tunnit:minuutit:sekunnit).
  • Paina SET-painiketta, jotta [Säätö] tulee näkyviin.
  • Aseta arvo ja paina SET. (Palautuu tilaan [Valittu].)
 4. Valitse [OK].

 5. Ota kuva.

  • Painettuasi laukaisimen alas asti aikavalotus jatkuu määrittämäsi ajan.
  • [Aikavalotus] ja valotusaika näytetään LCD-paneelissa aikavalotuksen aikana.
  • Voit peruuttaa ajastuksen valitsemalla vaiheessa 2 [Pois].

Huomio

 • Aikavalotus keskeytyy, jos painat laukaisimen ajastuksen aikana pohjaan ja vapautat sen.
 • Aikavalotus jatkuu vielä määritetyn valotusajan jälkeen, jos pidät laukaisinta pohjassa (tämä ohittaa automaattisen pysäytyksen, kun määritetty valotusaika loppuu).
 • Aikavalotus nollautuu (ja palaa asetukseen [Pois]), kun vaihdat kuvaustilaa.