Av: Aukon esivalinta

Tässä tilassa voit määrittää haluamasi aukkoarvon, ja kamera määrittää valotusajan automaattisesti, jotta normaali valotus olisi kohteen kirkkauteen sopiva. Suurempi f/-luku (pienempi aukko) suurentaa sopivan tarkennuksen aluetta etualalla ja taustalla. Toisaalta matalampi f/-luku (suurempi aukko) pienentää sopivan tarkennuksen aluetta etualalla ja taustalla.

[Av] tarkoittaa aukkoarvoa (aukon kokoa).

Epäterävä tausta

(pieni aukkoarvo: f/5.6)

Etuala ja tausta näkyvät terävinä

(suuri aukkoarvo: f/32)

 1. Valitse kuvaustilaksi [Aukon esivalinta].

  • Paina MODE-painiketta ja valitse [Aukon esivalinta] kääntämällä Päävalintakiekko-valitsinta.
 2. Valitse haluamasi aukkoarvo.

  • Määritä se kääntämällä Päävalintakiekko-valitsinta.
 3. Tarkenna kohteeseen.

  • Paina laukaisin puoliväliin.
  • Valotusaika määritetään automaattisesti.
 4. Katso näyttöä ja ota kuva.

  • Valotus on normaali, kun valotusaika ei vilku.

Huomio

 • Jos valotusaika ”30"” vilkkuu, se on merkki alivalotuksesta.

  Säädä aukkoarvoa pienemmäksi (avaa aukkoa) Päävalintakiekko-valitsimella, kunnes valotusajan vilkkuminen lakkaa, tai määritä suurempi ISO-herkkyys.

 • Jos valotusaika ”1/8000” vilkkuu, se on merkki ylivalotuksesta.

  Säädä aukkoarvoa suuremmaksi (sulje aukkoa) Päävalintakiekko-valitsimella, kunnes valotusajan vilkkuminen lakkaa, tai määritä pienempi ISO-herkkyys.

Huomautus

 • Aukkoarvon näyttö

 • Mitä suurempi arvo on, sitä pienempi on aukon koko. Näytetty aukkoarvo vaihtelee käytettävän objektiivin mukaan. Jos kamerassa ei ole objektiivia, aukon arvona on F00”.

Syväterävyyden tarkistus

Voit himmentää objektiivin käytössä olevaan aukkoarvoon painamalla terävyysalueen tarkistuspainiketta ja tarkistamalla alueen, joka näkyy kuvassa tarkkana (terävyysalueen).

Huomautus

 • Mitä suurempi aukkoarvo on, sen suurempi on tarkennettava alue etualalta taustalle.
 • Syväterävyysvaikutelma näkyy selvästi kuvissa, kun aukkoarvoa muutetaan ja terävyysalueen tarkistuspainiketta painetaan.
 • Valotus lukitaan (AE-lukitus), kun pidät terävyysalueen tarkistuspainiketta alhaalla.