RF-objektiivien kiinnittäminen ja irrottaminen

Huomio

 • Älä katso aurinkoon objektiivin läpi. Se voi vahingoittaa näköä.
 • Kun kiinnität tai irrotat objektiivia, käännä kameran virtakytkin asentoon Virta pois.
 • Jos objektiivin etuosa (tarkennusrengas) liikkuu automaattitarkennuksen aikana, älä koske liikkuvaan osaan.

Vinkkejä tahrojen ja pölyn välttämiseen

 • Vaihda objektiivi nopeasti mahdollisimman pölyttömässä paikassa.
 • Kun säilytät kameraa ilman objektiivia, aseta runkotulppa paikalleen.
 • Puhdista runkotulppa pölystä ja tahroista ennen kuin kiinnität sen.

Objektiivin kiinnittäminen

 1. Poista suojukset.

  • Irrota objektiivin takasuojus ja runkotulppa kiertämällä niitä nuolten osoittamaan suuntaan.
 2. Kiinnitä objektiivi.

  • Aseta objektiivin ja kameran punaiset kiinnitysmerkit kohdakkain ja käännä objektiivia nuolen osoittamalla tavalla, kunnes se lukittuu paikalleen.
 3. Aseta objektiivin tarkennustavan valintakytkin asentoon Automaattitarkennus.

  • Automaattitarkennus tarkoittaa automaattitarkennusta.
  • MF tarkoittaa manuaalitarkennusta. Automaattitarkennus ei toimi.
  • Mikäli RF-objektiivissa ei ole tarkennustavan valintakytkintä, aseta [AF] tai [MF] kameran valikon kohdassa [Automaattitarkennus: Tarkennustapa].
 4. Poista objektiivin etusuojatulppa.

Objektiivin irrottaminen

 • Paina objektiivin vapautuspainiketta ja käännä objektiivia nuolen suuntaan.

  • Käännä objektiivia, kunnes se pysähtyy, ja irrota objektiivi.
  • Kiinnitä objektiivin suojatulppa irrottamaasi objektiiviin.