Turvaohjeita

Lue nämä ohjeet huolellisesti, jotta osaat käyttää tuotetta turvallisesti.

Noudattamalla näitä ohjeita voit välttää vaaratilanteet itsellesi ja muille käyttäessäsi tuotetta.

Varoitus VAROITUS:
Tarkoittaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman vaaraa.
 • Älä jätä tuotetta pienten lasten ulottuville.

  Kaulan ympärille kiedottu hihna voi aiheuttaa kuristumisen.

  Kameran tai lisävarusteiden osat tai toimitetut osat ovat vaarallisia nieltyinä. Jos jokin niistä nielaistaan, on hakeuduttava välittömästi lääkäriin.

 • Käytä tätä tuotetta varten vain tässä Laajennetussa käyttöoppaassa määritettyjä virtalähteitä.
 • Älä yritä purkaa tuotetta tai muuttaa sen rakennetta.
 • Älä altista tuotetta voimakkaille iskuille tai tärinälle.
 • Älä kosketa esillä olevia kameran sisäisiä osia.
 • Lopeta tuotteen käyttäminen heti, jos siitä tulee savua tai outoa hajua tai siinä on jotain muuta epänormaalia.
 • Älä puhdista tuotetta orgaanisilla liuottimilla, kuten alkoholilla, bensiinillä tai maalinohenteella.
 • Älä anna tuotteen kastua. Nesteitä tai vieraita esineitä ei saa päästä tuotteen sisään.
 • Älä käytä tuotetta paikassa, jossa voi olla palavia kaasuja.

  Tämä voi aiheuttaa sähköiskun, räjähdyksen tai tulipalon.

 • Älä koske pistorasiaan kytkettyyn tuotteeseen ukonilman aikana.

  Tämä voi aiheuttaa sähköiskun.

 • Noudata seuraavia ohjeita, kun käytät akkulaturia tai verkkolaitetta.

  • Poista säännöllisesti virtapistokkeeseen ja pistorasiaan kertynyt pöly kuivalla liinalla.
  • Älä kytke tai irrota tuotteen virtajohtoa märin käsin.
  • Älä käytä tuotetta, jos virtapistoketta ei ole kytketty kunnolla pistorasiaan.
  • Älä altista virtapistoketta tai liitäntäpintoja lialle äläkä anna niiden joutua kosketuksiin neulojen tai muiden metalliesineiden kanssa.
  • Älä koske pistorasiaan kytkettyyn akkulaturiin tai verkkolaitteeseen ukonilmalla.
 • Älä kääri tuotetta kankaaseen tai muuhun materiaaliin käytön aikana tai heti sen jälkeen, kun tuote on vielä lämmin.
 • Älä jätä tuotetta kytketyksi virtalähteeseen pitkäksi ajaksi.
 • Älä lataa akkuja lämpötilavälin 5–40 °C ulkopuolella olevissa lämpötiloissa.

  Tämä voi aiheuttaa sähköiskun, räjähdyksen tai tulipalon.

 • Älä anna tuotteen olla pitkään kosketuksissa saman ihoalueen kanssa käytön aikana.

  Vaikka tuote ei tunnu kuumalta, tämä voi aiheuttaa matalan lämpötilan palovammoja, jotka ilmenevät ihon punaisuutena tai rakkoina.

 • Katkaise tuotteesta virta opastuksen mukaisesti paikoissa, joissa sen käyttö on kiellettyä.

  Muuten laitteeseen voi tulla toimintahäiriö sähkömagneettisten aaltojen vaikutuksesta, ja seurauksena voi olla jopa onnettomuus.

Huomio HUOMIO:
Noudata seuraavia varotoimia. Muuten seurauksena voi olla fyysinen loukkaantuminen tai omaisuusvahinko.
 • Älä katso etsimen läpi pitkiä aikoja.

  Tämä voi aiheuttaa matkapahoinvointia muistuttavia oireita. Lopeta tällöin tuotteen käyttö välittömästi ja lepää hetki ennen käytön jatkamista.

 • Älä jätä tuotetta paikkaan, jossa se altistuu kuumuudelle tai kylmyydelle.

  Tuote voi kuumeta tai kylmetä niin, että sen koskettaminen aiheuttaa palovammoja tai loukkaantumisen.

 • Hihna on tarkoitettu käytettäväksi vain vartalolle. Tuotteen roikuttaminen hihnan varassa koukusta tai muusta esineestä voi vahingoittaa tuotetta. Älä myöskään ravista tuotetta tai altista sitä voimakkaille iskuille.
 • Älä kohdista voimakasta painetta objektiiviin tai anna esineiden osua siihen.

  Tämä saattaa aiheuttaa loukkaantumisen tai vioittaa tuotetta.

 • Jos tämän tuotteen käytön aikana tai jälkeen ilmenee epänormaaleja ihoreaktioita tai ihoärsytystä, älä jatka tuotteen käyttöä vaan hakeudu lääkäriin.
 • Älä koske korttiin heti pitkäaikaisen käytön jälkeen.

  Kortti voi olla kuuma, mikä voi aiheuttaa palovammoja.

 • Älä koske liitäntöjä tai niitä ympäröivää aluetta käytön aikana pitkään, jos liitäntöjen kansi on auki.

  Tämä voi aiheuttaa matalan lämpötilan palovammoja.