Tietoja tästä oppaasta

Tässä oppaassa käytetyt kuvakkeet

SET Tarkoittaa asetuspainiketta.
  • Painikkeita tai asetuskohtia varten oppaassa käytetään samoja kuvakkeita tai näyttökohteita, jotka näkyvät kameran painikkeissa ja etsimessä.
Linkki Linkit aiheeseen liittyville sivuille.
Varoitus

Varoitus kuvausongelmien ehkäisemiseksi.

Lisätietoja

Lisätietoja.

Käyttöohjeiden ja esimerkkivalokuvien perusoletukset

  • Ohjeet koskevat kameraa, jonka virta on kytketty ().
  • Ohjeissa on oletuksena, että kaikki valikkoasetukset on asetettu oletusasetuksiksi.
  • Tämän oppaan esimerkkivalokuvat ovat vain havainnollistamista varten.