Käyttöoppaat

  • Kameran mukana toimitetaan käyttöopas, joka kuvaa kameran ominaisuuksia sekä antaa ohjeet kameran käynnistämiseen ja sitä edeltäviin toimiin.

  • Laajennettu käyttöopas

    Täydelliset ohjeet ovat tässä Laajennetussa käyttöoppaassa.

    Uusin versio Laajennetusta käyttöoppaasta on saatavilla seuraavasta verkkosivustosta:

    https://cam.start.canon/C008/