Videokoosteiden editoiminen

Hybridiautomaattitila-tilassa tallennettuja erillisiä kohtauksia (leikkeitä) voidaan poistaa. Ole varovainen leikkeitä poistaessasi, sillä niitä ei voi enää palauttaa.

 1. Vaihda toistoon.

  • Paina Toisto-painiketta.
 2. Valitse videokooste.

  • Valitse videokooste Vasen-painikeOikea-painike-painikkeilla.
  • Yhden kuvan näytön vasemmassa yläkulmassa näkyy []-kuvake videokoosteen merkkinä.
  • Vaihda luettelokuvanäytöstä yhden kuvan näyttöön painamalla Pikavalinta/aseta-painike-painiketta.
 3. Paina yhden kuvan näytössä Pikavalinta/aseta-painike-painiketta.

 4. Valitse [].

  • Videokoosteen toisto alkaa.
 5. Keskeytä videokooste painamalla Pikavalinta/aseta-painike-painiketta.

  • Videotoistopaneeli tulee näkyviin.
 6. Valitse leike.

  • Valitse leike valitsemalla [Siirry taaksepäin] tai[Siirry eteenpäin].
 7. Valitse [Poista leike].

 8. Valitse [OK].

  • Leike poistetaan ja videokooste korvataan.

Huomautus