Valotuksen korjauksen / valotushaarukoinnin asetukset

Voit ottaa kolme kuvaa eri valotusajoilla, aukon arvoilla ja ISO-herkkyyksillä, jotka kamera asettaa. Tämä toiminto on nimeltään AEB.

AEB tarkoittaa valotushaarukointia.

 1. Valitse [Kuvaa: Valot.korj/AEB].

 2. Määritä valotuksen haarukointialue.

  • Määritä valotuksen haarukointialue (1) kääntämällä Valintakiekko-kiekkoa. Voit määrittää valotuksen korjauksen määrän Vasen-painikeOikea-painike-painikkeilla.
  • Aseta se painamalla Pikavalinta/aseta-painike-painiketta.
  • Kun valotushaarukointialue on asetettu, se näkyy näytössä valotustason ilmaisimessa.
 3. Ota kuva.

  Normaali valotus

  Alennettu valotus

  Pidempi valotus

  • Kolme haarukoitua kuvaa otetaan määritetyn kuvaustavan mukaan tässä järjestyksessä: normaali valotus, lyhyempi valotus ja pidempi valotus.
  • Valotushaarukointia ei peruuteta automaattisesti. Voit peruuttaa valotushaarukoinnin poistamalla valotushaarukointialueen näytön käytöstä vaiheen 2 mukaisesti.

Huomio

 • Valotuksen korjaus valotushaarukoinnissa voi olla vähemmän tehokas, kun asetuksen [Kuvaa: Auto Lighting Optimizer/Kuvaa: Autom. valotuksen optimointi] () arvona on jokin muu kuin [Pois].

Huomautus

 • Jos kuvaustavaksi on määritetty [Yksittäiskuvaus], paina laukaisinta kolme kertaa kutakin kuvaa varten. Kun asetuksena on [Nopea jatkuva kuvaus] tai [Keskinopea jatkuva kuvaus] ja pidät laukaisimen pohjaan painettuna, kamera ottaa kolme haarukoitua otosta peräkkäin ja lopettaa sitten kuvaamisen automaattisesti. Kun asetuksena on [10 sekunnin itselaukaisu] tai [2 sekunnin itselaukaisu], kamera ottaa kolme peräkkäistä kuvaa 10 tai 2 sekunnin viiveen jälkeen. Kun asetuksena on [Itselaukaisu: Jatkuva], kamera ottaa kolminkertaisesti määritetyn määrän kuvia jatkuvassa kuvauksessa.

 • Voit määrittää valotushaarukoinnin yhdessä valotuksen korjauksen kanssa.
 • Valotushaarukointi ei ole käytettävissä kuvattaessa salamalla, monikuvan kohinanvaimennuksella, luovalla suotimella tai aikavalotuksella.
 • Valotushaarukointi peruutetaan automaattisesti, jos teet jonkin seuraavista: Virtakytkimen asettaminen asentoon Virta pois tai salaman latautuminen täyteen.