Oman valikon tallentaminen

Oma valikko ‑välilehteen voit tallentaa sellaisia valikkokohtia ja valinnaisia toimintoja, joiden asetuksia muutat usein.

Oma valikko ‑välilehtien luominen ja lisääminen

 1. Valitse [Lisää Oma valikko -välilehti].

 2. Valitse [OK].

  • Voit luoda enintään viisi Oman valikon välilehteä toistamalla vaiheet 1 ja 2.

Valikkokohtien rekisteröinti Oma valikko ‑välilehdissä

 1. Valitse [MY MENU*: Määritä].

 2. Valitse [Valitse rekisteröit. kohteet].

 3. Tallenna haluamasi kohteet.

  • Valitse kohde ja paina sitten Pikavalinta/aseta-painiketta.
  • Valitse vahvistusnäytössä [OK].
  • Voit rekisteröidä enintään kuusi kohdetta.
  • Voit palata vaiheen 2 näyttöön painamalla MENU-painiketta.

Oma valikko ‑välilehden asetukset

Voit lajitella ja poistaa välilehden kohteita, nimetä välilehden uudelleen tai poistaa sen.

 • Lajittele rekist. kohteet

  Voit muuttaa Omaan valikkoon tallennettuja kohteita. Valitse [Lajittele rekist. kohteet], valitse järjestettävä kohde ja paina sitten Pikavalinta/aseta-painiketta. Kun [Ylä & ala] on näkyvissä, järjestä kohde kääntämällä Pikavalitsin-valitsinta ja paina sitten Pikavalinta/aseta-painiketta.

 • Poista valitut kohteet/Poista kaikki välil. kohteet

  Voit poistaa minkä tahansa tallennetuista kohdista. [Poista valitut kohteet] poistaa yhden kohteen kerrallaan ja [Poista kaikki välil. kohteet] poistaa kaikki välilehteen tallennetut kohteet.

 • Poista välilehti

  Voit poistaa nykyisen Oma valikko ‑välilehden. Valitse [Poista välilehti], kun haluat poistaa [MY MENU*] ‑välilehden.

 • Nimeä välilehti uudelleen

  Voit nimetä Oma valikko ‑välilehden uudelleen kohdassa [MY MENU*].

  1. Valitse [Nimeä välilehti uudelleen].

  2. Kirjoita teksti.

   • Valitse merkki Pikavalitsin-valitsimella tai käyttämällä Monitoimiohjain ja syötä se sitten Pikavalinta/aseta-painikkeella.
   • Voit muuttaa syöttötilaa valitsemalla [Syöttötila].
   • Poista merkki valitsemalla [Poista].
  3. Vahvista syötetty teksti.

   • Paina MENU-painiketta ja valitse sitten [OK].

Kaikkien Oma valikko ‑välilehtien poistaminen / Kaikkien kohteiden poistaminen

Voit poistaa kaikki luomasi Oma valikko ‑välilehdet tai kaikki Oma valikko ‑välilehdelle rekisteröidyt valikkokohdat.

 • Poista kaikki Oma val. -välil

  Voit poistaa kaikki luomasi Oma valikko ‑välilehdet. Kun valitset [Poista kaikki Oma val. -välil], kaikki välilehdet [MY MENU1]–[MY MENU5] poistetaan ja [Oma valikko]-välilehti palautetaan oletusasetuksiinsa.
 • Poista kaikki kohteet

  Voit poistaa kaikki välilehtiin [MY MENU1]–[MY MENU5] rekisteröidyt kohteet. Välilehdet säilytetään.

Huomio

 • Toiminnon [Poista välilehti] tai [Poista kaikki Oma val. -välil] suorittaminen poistaa myös välilehtien nimet, jotka on muutettu toiminnolla [Nimeä välilehti uudelleen].

Valikkonäytön asetukset

[Valikkonäyttö]-asetuksella voit valita sen valikkonäytön, joka tulee ensin näkyviin, kun painat MENU-painiketta.

 • Normaali näyttö

  Tuo näkyviin viimeksi näytetyn valikkonäytön.
 • Näytä Oma valikko -välilehd.

  Avaa näytön [Oma valikko]-välilehti valittuna.
 • Näytä vain Oma valikko -välil

  Rajoittaa näytön [Oma valikko]-välilehteen (välilehtiä [Kuvaaminen]/[Automaattitarkennus]/[Toisto]/[Langattomat toiminnot]/[Asetus]/[Valinnaiset toiminnot] ei näytetä).