Langattoman tiedonsiirron tila

Langattoman tiedonsiirron tila voidaan tarkistaa näytöstä.

Pikavalintanäyttö

Tietonäyttö toiston aikana

  • (1) Wi-Fi-toiminto
  • (2) Bluetooth-toiminto
  • (3) Langattoman signaalin voimakkuus
Tiedonsiirron tila Näyttö
Wi-Fi-toiminto Langattoman signaalin voimakkuus
Ei yhdistetty Wi-Fi: Pois Ei käytössä Pois
Wi-Fi: Päällä Ei yhdistetty
Yhdistetään Yhdistetty (vilkkuu) Langaton lähiverkkoyhteys 2
Yhdistetty Yhdistetty Langaton lähiverkkoyhteys
Tietojen lähetys Tietojen lähetys Langaton lähiverkkoyhteys
Yhteysvirhe Yhteysvirhe (vilkkuu) Langaton lähiverkkoyhteys 2

Bluetooth-toiminnon ilmaisin

Bluetooth-toiminto Yhteyden tila Näyttö
Muu kuin [Pois] Bluetooth yhdistetty Bluetooth yhdistetty
Bluetooth ei yhdistetty Bluetooth ei yhdistetty
[Pois] Bluetooth ei yhdistetty Ei näytetä