Yhdistäminen tulostimeen Wi-Fi-yhteydellä

Tässä osassa selitetään kuvien tulostaminen, kun kamera yhdistetään suoraan PictBridge-toimintoa (langaton lähiverkko) tukevaan tulostimeen Wi-Fi-yhteydellä. Tulostimen käyttöohjeet löytyvät tulostimen käyttöoppaasta.

 1. Valitse [Langattomat toiminnot: Wi-Fi/Bluetooth-yhteys].

 2. Valitse [Tulosta Wi-Fi-tulostimella].

  • Jos historia () tulee näkyviin, vaihda näyttöä valitsimella Pikavalitsin tai Monitoimiohjain tarpeen mukaan.
 3. Valitse [Lisää laite, johon yhdistetään].

 4. Tarkista SSID (verkon nimi) ja salasana.

  • Tarkasta kameran näytössä näkyvä SSID (1) ja Salasana (2).
 5. Aseta tulostin käyttövalmiiksi.

  • Valitse käytettävän tulostimen Wi-Fi-asetusvalikossa tarkastamasi SSID.
  • Kirjoita vaiheessa 4 tarkistettu salasana.
 6. Valitse tulostin.

  • Valitse tunnistettujen tulostimien luettelosta Wi-Fi-yhteydellä yhdistettävä tulostin.
  • Jos haluamasi tulostin ei ole luettelossa, kamera saattaa löytää sen, kun valitset toiminnon [Etsi uudestaan].

Huomautus

Kuvien tulostaminen

Kuvien tulostaminen yksitellen

 1. Valitse tulostettava kuva.

  • Valitse tulostettava kuva kääntämällä Pikavalitsin-valitsinta ja paina sitten Pikavalinta/aseta-painiketta.
  • Kuvia voi valita koskettamalla luettelokuvanäytöstä ().
 2. Valitse [Tulosta kuva].

 3. Tulosta kuva.

  • Katso tulostusasetusten määritysohjeet kohdasta Tulostusasetukset.
  • Aloita tulostus valitsemalla [Tulosta] ja sitten [OK].

Tulostaminen määritettyjen kuvan asetusten mukaan

 1. Paina Pikavalinta/aseta-painiketta.

 2. Valitse [Tulostus].

 3. Määritä tulostustoiminnot.

  • Katso tulostusasetusten määritysohjeet kohdasta Tulostus (DPOF).
  • Jos tulostus on määritetty ennen Wi-Fi-yhteyden muodostamista, jatka vaiheeseen 4.
 4. Valitse [Tulosta].

  • [Tulosta] voidaan valita vain, kun kuva on valittu ja tulostin on valmis tulostamaan.
 5. Määritä [Paperiasetus] ().

 6. Tulosta kuva.

  • Kun [OK] on valitaan, tulostus alkaa.

Huomio

 • Kameralla ei voi kuvata, kun se on yhdistetty tulostimeen Wi-Fi-yhteydellä.
 • RAW- ja HEIF-kuvia ja videoita ei voi tulostaa.
 • Määritä paperikoko ennen tulostamista.
 • Tietyt tulostimet eivät välttämättä tue tiedostonumeroiden tulostusta.
 • Tietyt tulostimet saattavat tulostaa päivämäärät reunoille, kun [Kehystetty] on valittu.
 • Joissakin tulostimissa päiväys voi näyttää haalealta, jos se tulostetaan vaalealle taustalle tai reunalle.

Huomautus

 • Kun käytät kameran virtalähteenä akkua, varmista, että se on ladattu täyteen.
 • Tulostuksen alkamiseen voi kulua jonkin aikaa, kun valitset [Tulosta]-vaihtoehdon. Tämä määräytyy tiedostokoon ja kuvanlaadun perusteella.
 • Voit lopettaa tulostamisen painamalla Pikavalinta/aseta-painiketta, kun [Peruuta] on näkyvissä, ja valitsemalla sitten [OK].
 • Tulostettaessa [Tulostus] ‑vaihtoehdolla voit jatkaa loppujen kuvien tulostusta valitsemalla [Jatka], jos keskeytät käynnissä olevan tulostuksen. Huomaa, että tulostus ei jatku seuraavissa tilanteissa:
  • Olet muuttanut tulostusjärjestystä tai poistanut jonkin määritetyistä kuvista ennen tulostuksen jatkamista.
  • Olet vaihtanut paperiasetusta ennen tulostuksen jatkamista, kun luettelokuva on määritetty.
 • Jos tulostuksessa on ongelmia, katso Huomautus.

Tulostusasetukset

Näyttö ja asetukset vaihtelevat tulostimen mukaan. Jotkin asetukset eivät ehkä ole käytettävissä. Lisätietoja on tulostimen käyttöoppaassa.

Tulostusasetusnäyttö

 1. (1) Määrittää päiväyksen tai tiedostonumeron tulostuksen ().
 2. (2) Määrittää tulostustehosteet ().
 3. (3) Määrittää tulostettavien kopioiden määrän ().
 4. (4) Määrittää tulostusalueen ().
 5. (5) Määrittää paperikoon ja ‑tyypin sekä sivun asettelun (, , ).
 6. (6) Palaa kuvavalintanäyttöön.
 7. (7) Käynnistää tulostuksen.
 8. (8) Näyttää määritetyn paperikoon, paperityypin ja asettelun näytössä.
 • Jotkin asetukset eivät välttämättä ole käytettävissä joissakin tulostimissa.

Paperiasetus

 • Valitse [Paperiasetus].

[] Paperikoon määrittäminen

 • Valitse tulostimeen asetetun paperin koko.

[] Paperityypin määrittäminen

 • Valitse tulostimeen asetetun paperin tyyppi.

[] Sivun asettelun määrittäminen

 • Valitse sivun asettelu.

Huomio

 • Jos kuvan kuvasuhde poikkeaa tulostuspaperin kuvasuhteesta, kuva saattaa rajautua huomattavasti reunuksettomassa tulostuksessa. Kuvat saatetaan myös tulostaa pienemmällä tarkkuudella.

[] Päiväyksen ja tiedostonumeron tulostuksen määrittäminen

 • Valitse [].
 • Valitse, mitä tulostetaan.

[] Tulostustehosteiden määrittäminen (Image optimization)

 • Valitse [Kuvan optimointi].
 • Valitse tulostustehoste.

Huomio

 • ISO-herkkyys saatetaan tunnistaa virheellisesti kuvaustiedoissa, jotka tulostetaan laajennetulla ISO-herkkyydellä (H) otettuihin kuviin.
 • [Oletus] tulostustehosteissa ja muissa asetuksissa viittaa tulostinvalmistajan määrittämiin oletusasetuksiin. Lisätietoja [Oletus]-asetuksista on tulostimen käyttöoppaassa.

[] Kopiomäärän määrittäminen

 • Valitse [Kopioiden määrä].
 • Valitse tulostettavien kopioiden määrä.

Kuvan rajaaminen

Määritä rajaus juuri ennen tulostusta. Jos muutat muita tulostusasetuksia kuvien rajauksen jälkeen, voit joutua rajaamaan kuvat uudelleen.

 1. Valitse tulostusasetusnäytössä [Rajaus].

 2. Määritä rajauskehyksen koko, sijainti ja suunta.

  • Rajauskehyksen sisällä oleva kuva-alue tulostuu. Kehyksen muotoa (kuvasuhdetta) voidaan muuttaa kohdassa [Paperiasetus].

  Rajauskehyksen koon muuttaminen

  Muuta rajauskehyksen kokoa kääntämällä Päävalintakiekko-valitsinta.

  Rajauskehyksen siirtäminen

  Voit siirtää kehystä pysty- tai vaakasuunnassa painamalla Monitoimiohjain.

  Rajauskehyksen suunnan vaihtaminen

  Voit vaihtaa rajauskehystä pysty- ja vaakasuunnan välillä painamalla INFO-painiketta.

 3. Voit poistua rajauksesta painamalla Pikavalinta/aseta-painiketta.

  • Voit tarkistaa rajatun kuvan alueen tulostusasetusten näytön vasemmasta yläkulmasta.

Huomio

 • Rajattu kuva-alue ei joissakin tulostimissa ehkä tulostu valitsemallasi tavalla.
 • Mitä pienempi rajauskehys on, sitä pienemmällä tarkkuudella kuvat tulostetaan.

Huomautus

 • Tulostinvirheiden käsitteleminen

 • Jos tulostus ei jatku selvitettyäsi tulostusvirheen (kuten ei mustetta tai paperia) ja valitset [Jatka], käytä tulostimen painikkeita. Lisätietoja tulostuksen jatkamisesta on tulostimen käyttöoppaassa.
 • Virheilmoitukset

 • Jos tulostuksen aikana tapahtuu virhe, kameran näyttöön tulee virheilmoitus. Kun ongelma on ratkaistu, jatka tulostamista. Lisätietoja tulostusongelmien ratkaisemisesta on tulostimen käyttöoppaassa.
 • Paperihäiriö

 • Varmista, että paperi on lisätty oikein.
 • Värihäiriö

 • Tarkista tulostimen mustetaso ja käytetyn musteen säiliö.
 • Laitehäiriö

 • Tarkista mahdolliset muut tulostimen ongelmat kuin paperi- ja musteongelmat.
 • Tiedostovirhe

 • Valittua kuvaa ei voi tulostaa. Toisella kameralla otettuja tai tietokoneessa muokattuja kuvia ei ehkä voi tulostaa.