Videotoistolaskuri

Voit valita, miten aika näytetään videotoistonäytössä.

 1. Valitse [Toisto: Videotoisto lask.].

 2. Valitse vaihtoehto.

  • Tall. aika

   Näyttää tallennus- tai toistoajan videon toiston aikana.

  • Aikakoodi

   Näyttää aikakoodin videon toiston aikana.

Huomautus

 • Aikakoodit tallennetaan aina videotiedostoihin (paitsi suuren kuvataajuuden videoihin, kun asetus on [Jatkuvasti]) riippumatta [Videotall.lask.]-asetuksesta.
 • [Videotoisto lask.] ‑asetus kohdassa [Kuvaaminen: Aikakoodi] on yhteydessä asetukseen [Toisto: Videotoisto lask.] niin, että nämä asetukset vastaavat aina toisiaan.
 • ”Ruutu”-laskuria ei näytetä videon tallennuksen tai toiston aikana.